Konkurs FA UMCS dla absolwentów UMCS 2016

Fundacja Absolwentów UMCS oczekuje na zgłoszenia absolwentów, którzy w 2016 roku ukończyli studia i wyróżnili się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni.

O konkursie
Nagroda im. dr Jamie Lynn Marshall przyznawana jest przez Fundację Absolwentów UMCS w ramach konkursu organizowanego tuż przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Patronka wyróżnienia to założycielka i fundatorka Fundacji. Wspólnie z mężem sędzią Johnem McClellan Marshall’em są od wielu lat silnie związani z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i środowiskiem akademickim UMCS.

Konkurs Fundacji Absolwentów UMCS skierowany jest do studentów naszego Uniwersytetu, którzy w 2016 roku ukończyli studia I lub II stopnia, bądź studia jednolite magisterskie. Poszukiwani są nieprzeciętni absolwenci, wyróżniający się osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi czy działalnością na rzecz Uczelni.

Nagroda
Nagroda przyznawana jest absolwentom UMCS za szczególne osiągnięcia zarówno na polu edukacyjnym, naukowym, jak również sportowym i kulturalnym oraz za działalność dla samego Uniwersytetu.

Wręczenie Nagród im. dr Jamie Lynn Marshall odbędzie się w trakcie uroczystego rozpoczęcia roku akademickiego 2016/2017 w UMCS. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż do 15 października.

Nagrody im. dr Jamie Lynn Marshall w II edycji konkursu będą przyznawane w dwóch kategoriach:

 • Absolwent Studiów I Stopnia
 • Absolwent Studiów II Stopnia lub Studiów Jednolitych Magisterskich

Szczegółowe informacje dotyczące regulaminu, harmonogramu oraz sposobu aplikacji znajdują się na stronie Fundacji pod adresem: www.faumcs.pl.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  12 września 2016