Konkurs BEETHOVEN 2 - zgłoszenia do 15 grudnia

Na podstawie porozumienia o współpracy Narodowego Centrum Nauki (NCN) z Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zawartego dnia 2 czerwca 2016 r., koordynatorzy dyscyplin ogłaszają konkurs BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze.

Konkurs ma na celu:

 • wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze,
 • zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.

Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wnioski będą oceniane przez recenzentów zewnętrznych oraz członków panelu ekspertów wybranych przez DFG oraz NCN. 

Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2016.

Pełne ogłoszenie w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze znajduje się na stronie NCN pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/beethoven2.


Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej
tel. 81 537 54 98 (58)
e-mail: olga.pliszczynska@umcs.pl; magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl   

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  21 października 2016