Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej 2017

Wydział Politologii oraz Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zapraszają do udziału w VI edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 września 2017 r. (poniedziałek-wtorek) w Lubelskim Centrum Konferencyjne (ul. Grottgera 2, 20-029 Lublin).

„Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współpracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części Europy. Tego rodzaju platforma ma wspomagać realizację partnerskich projektów z dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego.” (kongres.lublin.eu)

Program kongresu

Szczegółowe informacje o kongresie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 września 2017