Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

.

Zapraszamy do udziału w
Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej

Linia programowa
Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej

1-3 października 2015 r.
Lublin, Muzeum Lubelskie, sala kinowa

Szczegółowe informacje: www.kongres.lublin.eu 

Organizatorzy: Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Partnerzy: Instytut Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki (Kijów), Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka (Iwano-Frankowsk)

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2015