Kongres Geografów Polskich “Granice Geografii”

Serdecznie zapraszamy na Kongres Geografów Polskich, który odbędzie się w Lublinie w czerwcu 2015 roku, w 70. rocznicę utworzenia Katedry Geografii Ogólnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

W ramach jubileuszowej sesji zostanie m.in. nadany tytułu Honorowego Profesora - prof. Andrzejowi Kostrzewskiemu - wybitnemu geografowi, geomorfologowi i geoekologowi, związanemu naukowo z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wręczone medale: Zasłużony dla UMCS, Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska oraz Zasłużony dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Uroczystościom towarzyszyć będzie wernisaż wystawy pt. "70 lat lubelskiego ośrodka geograficznego", a także odsłonięcie tablic pamiątkowych.

Kongres Geografów Polskich
“Granice Geografii”

LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

oraz

IX Forum Geografów Polskich
w 70-lecie Lubelskiej Geografii 

17-21 czerwca 2015 r., Lublin

 

III KOMUNIKAT

Szanowni Państwo!

Drogie Koleżanki i Koledzy! 

Dziękujemy za zgłoszenie udziału w Kongresie Geografów Polskich,
 który odbędzie się w Lublinie w terminie 17-21 czerwca br.,
 w 70. rocznicę utworzenia Katedry Geografii Ogólnej
na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
  

Liczymy na Państwa aktywny udział w Kongresie.

Do zobaczenia w Lublinie!

W imieniu Organizatorów

 Przewodniczący
Komitetu Nauk Geograficznych

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

Dziekan Wydziału
Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej 
UMCS w Lublinie 

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

 Przewodniczący 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Prof. dr hab. Antoni Jackowski

 


 

Kongres Geografów Polskich
“Granice Geografii”

LX Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego

oraz

IX Forum Geografów Polskich
w 70-lecie Lubelskiej Geografii 

17-21 czerwca 2015 r., Lublin

 

ORGANIZATORZY

 

Komitet Nauk Geograficznych PAN

Polskie Towarzystwo Geograficzne (Zarząd Główny i Oddział Lubelski)

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

PATRONAT HONOROWY

 

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski - JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Piotr Otawski - Główny Konserwator Przyrody

Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju

Wojciech Wilk - Wojewoda Lubelski

Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego

Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublina

RAMOWY PROGRAM

 

17 czerwca (środa):

10.00-18.00: Rejestracja uczestników na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2cd, wjazd od ul. Głębokiej, hol parter)

11.30: Przejazd uczestników z Wydziału do Ecotech-Complex (odjazd z parkingu przed budynkiem Wydziału Artystycznego UMCS, al. Kraśnicka 2)

Sesja Jubileuszowa z okazji 70-lecia lubelskiego ośrodka geograficznego

Część pierwsza: Ecotech-Complex (ul. Głęboka 39)

12.00-13.00: Uroczystość nadania tytułu Honorowego Profesora UMCS

prof. dr hab. Andrzejowi Kostrzewskiemu

13.00-14.00: Wręczenie medali: Zasłużony dla UMCS, Amicis Universitatis Mariae Curie Skłodowska oraz dyplomów Zasłużony dla Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

14.00-14.15: Dr Krystyna Harasimiuk: Lwowskie korzenie lubelskiej geografii

14.15-14.30: Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski: 70 lat lubelskiego ośrodka geograficznego

14.30-15.00: Koncert Piotra Selima (Lubelska Federacja Bardów) - "Specjalista od wzruszeń"

15.00 - 15.45: Obiad (hol, piętro –I)

15.50: Przejazd uczestników na Wydział NoZiGP (odjazd spod Pomnika Katyńskiego przy ul. Głębokiej, poniżej Ecotech-Complex)


Część druga: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2cd)

16.00-16.45: Wernisaż „70 lat lubelskiego ośrodka geograficznego” oraz odsłonięcie tablic pamiątkowych „Twórcy lubelskiego ośrodka geograficznego”

15.15-16.00: Posiedzenie Prezydium Polskiego Towarzystwa Geograficznego (sala 1D, parter)

16.00-18.00: Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (sala 1D, parter)

17.00-20.00: Posiedzenie Plenarne Komitetu Nauk Geograficznych (sala 301D, III piętro)

18.00-20.00: Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Geograficznego
(Aula im. Eugeniusza Romera)

20.00: Kolacja (hol przed salą 301D, III piętro)


18 czerwca (czwartek), Ecotech-Complex (ul. Głęboka 39):

8.00-15.00: Rejestracja uczestników (hol, piętro –I)

10.00-10.45: Uroczyste otwarcie Kongresu Geografów Polskich

10.45-12.45: Sesja plenarna - referaty zamawiane

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski, Prof. IGiPZ dr hab. Ewa Roo-Zielińska,
Prof. dr hab. Kazimierz Krzemień, Prof. dr hab. Andrzej Lisowski: Aktualny stan
i perspektywy rozwoju geografii w Polsce

Prof. dr hab. Antoni Jackowski: Czy geografia pozostanie geografią? Rozważania na czasie

Prof. dr hab. Marek Degórski: Czy istnieją granice kompetencyjne badań megasystemu środowiska przez geografów?

Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz: Współczesne oblicze kartografii

12.45-13.15: Przerwa kawowa (hol, piętro –I)

13.15-14.00: Referaty laureatów konkursu KNG na najlepszą pracę doktorską z zakresu geografii

14.00-15.00: Obiad (hol, piętro –I)

15.30-20.00: Popołudniowa sesja terenowa: Współczesny Lublin – środowisko przyrodnicze – dziedzictwo wielokulturowości – oblicze gospodarcze (odjazd spod Pomnika Katyńskiego przy
ul. Głębokiej, poniżej Ecotech-Complex)

16.00-19.00: Posiedzenie Prezydium Komitetu Nauk Geograficznych (Wydział NoZiGP,
al. Kraśnicka 2cd, sala 301D, III piętro)

20.00: Uroczysta kolacja (patio Klasztoru Dominikanów, Stare Miasto)
oraz recital Marty "Martity" Butryn z zespołem


19 czerwca (piątek), Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (al. Kraśnicka 2 cd):

8.00-10.00: Rejestracja uczestników (hol, parter)

9.00-10.30: Sesja referatowa I

10.30-10.45: Przerwa kawowa (sala 301D, III piętro)

10.45-12.15: Sesja referatowa II

12.15-12.30: Przerwa kawowa (sala 301D, III piętro)

12.30-14.00: Sesja referatowa III

14.00-14.15: Przerwa kawowa (sala 301D, III piętro)

14.15-15.15: Sesja posterowa (korytarz, III piętro)

15.15-16.15: Obiad (sala 301D, 312-13D, III piętro)

16.30: Przejazd uczestników do Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS
(ul. Radziszewskiego 16, odjazd z parkingu przed budynkiem Wydziału Artystycznego UMCS)

17.00-19.00: „Granice geografii a jej perspektywy rozwojowe” - panel dyskusyjny
(Inkubator Medialno-Artystyczny UMCS)

19.30: Przejazd uczestników do Hotelu Victoria (ul. Narutowicza 58/60)

20.00: Uroczysta kolacja (Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60)


 

20-21 czerwca (sobota-niedziela): Sesje terenowe

Wyjazd w sobotę – 7.45: parking przed Wydziałem Artystycznym UMCS, al. Kraśnicka 2

8.00: wejście główne do Hotelu Victoria (ul. Narutowicza 58/60)

SESJE TEMATYCZNE (piątek, 19 czerwca 2015)

 

 • Interdyscyplinarność vs. granice poznania w geografii
 • Granice w krajobrazie
 • Bariery i szanse rozwoju współczesnej kartografii
 • Granice w geografii człowieka
 • Granice geomorfologii - współczesne dylematy i przyszłe wyzwania
 • Rekonstrukcje i prognozy zmian środowiskowych
 • Zasoby wody - ilość, jakość i dynamika
 • Współczesne problemy meteorologii i klimatologii
 • Rozwój obszarów przygranicznych
 • Problemy edukacji geograficznej
 • Zagadnienia gospodarczo - przestrzenne i problemy komercjalizacji badań geograficznych 

 

WYTYCZNE PRZYGOTOWANIA WYSTĄPIEŃ

 

 

 • Referat: wystąpienie o długości do 15 minut, preferowany format prezentacji MS PowerPoint
 • Komunikat: wystąpienie do 10 minut, preferowany format prezentacji MS PowerPoint
 • Poster: wystąpienie 2 minutowe przy posterze; format maks. A0, układ pionowy; postery należy złożyć w sekretariacie Kongresu podczas rejestracji 

SESJE TERENOWE

 

 W ramach Kongresu odbędą się sesje terenowe:

 • popołudniowa w dniu 18 czerwca (czwartek): Współczesny Lublin – środowisko przyrodnicze – dziedzictwo wielokulturowości – oblicze gospodarcze
 • 1-dniowa (20 czerwca, sobota): Wyżyna Wołyńska - dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe
 • 2-dniowa (20-21 czerwca, sobota-niedziela): Kotlina Sandomierska - w poszukiwaniu granic przyrodniczych i kulturowych

Uwaga! Istnieje jeszcze możliwość zapisania się na ww. sesje terenowe. Osoby zainteresowane szczegółami prosimy o kontakt z organizatorami. Koszt sesji terenowych obejmuje: transport, wyżywienie, ubezpieczenie NNW, materiały oraz nocleg podczas sesji 2-dniowych.

Zakończenie sesji jednodniowej planowane jest w późnych godzinach wieczornych. Z tego powodu, osoby zamiejscowe będą musiały skorzystać z kolejnego noclegu.

WYSTAWY

 

 • Ø 70 lat lubelskiej geografii
 • Ø Rok Mapy
 • Ø Zbiór Globusów (Muzeum W. Pola w Lublinie)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

Przewodniczący: prof.dr hab. Radosław Dobrowolski

Vice-przewodniczący: prof.dr hab. Andrzej Miszczuk & dr Wojciech Janicki

Sekretarz: dr Małgorzata Flaga & dr Przemysław Mroczek

Skarbnik: dr Elżbieta Kardaszewska & mgr Beata Zielińska

Członkowie: mgr Anna Bilik; dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik; dr Krzysztof Kałamucki;
dr hab. Jan Rodzik; dr Jolanta Rodzoś; dr hab. Ewa Skowronek;
dr Monika Wesołowska; dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS; dr Paweł Zieliński

KOMITET NAUKOWY

 

 

 •  Prof. dr hab. Jerzy Bański
 •  Prof. dr hab. Andrzej Ciołkosz
 •  Dr hab. Andrzej Czerny, prof. UMCS
 •  Prof. dr hab. Marek Degórski
 •  Prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 •  Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 •  Prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 •  Prof. dr hab. Antoni Jackowski
 •  Prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
 •  Prof. dr hab. Tomasz Komornicki
 •  Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
 •  Prof. dr hab. Maria Łanczont
 •  Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
 •  Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk
 •  Prof. dr hab. Józef Superson
 •  Prof. dr hab. Andrzej Świeca
 •  Dr Jolanta Rodzoś
 •  Dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. UMCS
 •  Dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. UMCS

 

MIEJSCE OBRAD

 

Gospodarzem Kongresu jest Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

Obrady w dniach 17-19 czerwca 2015 r. odbywać się będą w budynku Ecotech–Complex (ul. Głęboka 39) oraz Wydziału przy Al. Kraśnickiej 2cd (wjazd od ul. Głębokiej).

Panel dyskusyjny w dniu 19 czerwca 2015 r. zaplanowano w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS
w Lublinie przy ul. Radziszewskiego 16.

Uroczysta kolacja w dniu 18 czerwca 2015 r. odbędzie się na patio Klasztoru o. Dominikanów na Starym Mieście (ul. Złota 9), zaś w dniu 19 czerwca 2015 r. w Hotelu Victoria (ul. Narutowicza 58/60). Osoby uczestniczące w uroczystych kolacjach, prosimy o posiadanie identyfikatorów.

WAŻNE TERMINY

 

 

 • Termin dostarczenia pełnych tekstów artykułów: 18 czerwca 2015 r.

 

WYDAWNICTWA

 

Z okazji Kongresu planowane jest wydanie:

(1) specjalnego numeru "Czasopisma Geograficznego" z tekstami referatów z sesji plenarnej,

(2) materiałów kongresowych z abstraktami referatów z sesji tematycznych oraz sesji posterowej oraz

(3) recenzowanej monografii "Stan i zmiany środowiska geograficznego Polski Wschodniej", dedykowanej poszczególnym sesjom terenowym.

Wymiernym efektem naukowym Kongresu Geografów Polskich będą publikacje artykułów zawierających pisemne wersje referatów przedstawionych na Kongresie. Prace będą mogły zostać opublikowane w następujących czasopismach: 

1. po polsku:

2. po angielsku:

 3. po polsku bądź angielsku:

Ze względu na różnice profili naukowych czasopism, organizatorzy rezerwują sobie prawo do wstępnej selekcji zgłoszonych artykułów oraz do zasugerowania czasopisma, w którym praca mogłaby zostać opublikowana. Po uzgodnieniu z autorem, artykuł zostanie skierowany do odpowiedniej redakcji. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje kolegium redakcyjne, zgodnie z przyjętymi w danym czasopiśmie zasadami. Także, ze względu na potrzebę zapewnienia sprawności obsługi zgłoszonych prac uprzejmie prosimy o dostarczenie gotowych artykułów sekretarzom konferencji nie później niż pierwszym dniu Kongresu.

KONCERTY KONGRESOWE

 

Jedną z dodatkowych atrakcji Kongresu będą występy lubelskich artystów.

Podczas Sesji Jubileuszowej w dniu 17 czerwca (środa) wystąpi Piotr Selim. Jest to pianista, kompozytor, wokalista i aranżer związany z lubelskim środowiskiem artystycznym i zespołem Federacja (Lubelska Federacja Bardów). Jest laureatem wielu festiwali, m.in. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, "Łaźni" w Radomiu, "Spotkań Zamkowych" w Olsztynie, "Spotkań Bardów" we Włocławku, Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów SMAK w Myśliborzu i in. Uczestnik Elbląskich Nocy Teatru i Poezji. Brał udział w nagraniu blisko 30 płyt i kaset. W 2014 r. otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za skomponowanie muzyki do spektaklu pt. "Machia" w reżyserii Juliusza Machulskiego (produkcja Teatru Starego), tryptyku poświęconemu Lublinowi oraz za promocję talentów muzyków młodego pokolenia.

W dniu 18 czerwca (czwartek) podczas kolacji w murach Klasztoru Dominikanów na Starym Mieście odbędzie się recital Marty "Martity" Butryn z zespołem. Marta Butryn jest lubelską wokalistką i autorką tekstów. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych, uczestniczką drugiej edycji X Factor i 9. edycji Must Be The Music. Ma za sobą ogromną liczbę „live actów” z dj`ami oraz muzykami sesyjnymi. W 2009 roku została wokalistką klezmerskiego zespołu Berberys. W Lublinie występuje w duecie z gitarzystą Piotrem Bogutynem, łącząc różne style muzyczne, od funky, soul, rnb, rap, aż po pop. Poza występami w rodzinnym mieście, regularnie gra w kraju.

SESJE, REFERATY I POSTERY

 

Interdyscyplinarność vs. granice poznania w geografii (sala 2D)

Sesja I, 9.00-10.30:

Godzina Paweł: Geografia a zrównoważony rozwój

Wites Tomasz: Socjologizacja geografii. W poszukiwaniu granic geografii

Lisocka-Jaegermann Bogumiła: Między geografią a badaniami literackimi. Czym jest geopoetyka dla geografa?

Ząbecki Krzysztof: Miejsce geografii w badaniach nad językami. Między geografią języków
a geografią lingwistyczną

Wyka Edyta: Systemy informacji geograficznej – przegląd projektów naukowych i edukacyjnych wykorzystujących technologię GIS

Sesja II, 10.45-12.15:

Bernat Sebastian: Krajobrazy dźwiękowe jako przedmiot zainteresowań geografii

Mordwa Stanisław: Polska geografia przestępczości i jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi

Wrona Jerzy: Symbolika geograficzna herbów wybranych miast świata

Rochmińska Agnieszka: Centra handlowe jako podmiot badań geograficznych

Dobek Mateusz, Kozieł Marcin: Geocaching w Roztoczańskim Parku Narodowym


 

Granice w krajobrazie (sala 223D)

Sesja I, 9.00-10.30:

Dobiński Wojciech: Elementy kriosfery i kwestia granic w geografii

Dobiński Wojciech: Antarktyda i jej granice: co wiemy na pewno i tego konsekwencje

Doroz Hanna: Geograficzna analiza obecności parków rozrywki – przyczyny i skutki ich powstawania

Kasprzak Marek, Szmytkie Robert: Karkonosze jako masyw graniczny

Pytka Paweł: Krzyż przydrożny jako znak graniczny w polskim krajobrazie


 

Bariery i szanse rozwoju współczesnej kartografii (sala 122D)

Sesja III, 12.30-14.00:

Baranowski Marek: Międzynarodowy Rok Mapy 2015–2016, idea i cele projektu

Konopska Beata: Wpływ cenzury na treści map turystycznych i szkolnych

Cybulski Paweł: Wyzwania i możliwości wizualizacji kartograficznej – projekty badawcze
w Zakładzie Kartografii i Geomatyki UAM

Głażewski Andrzej, Kałamucki Krzysztof, Kowalski Paweł, Siwicki Michał: Nowe podejście
w projektowaniu atlasów narodowych na przykładzie Atlasu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Krukowski Mirosław, Rzucidło Anna: Teledetekcyjna analiza sukcesji leśnej w okolicach Roztoczańskiego Parku Narodowego


 

Granice w geografii człowieka (sala 119B)

Sesja I, 9.00-10.30:

Czerny Mirosława: Globalny versus regionalny charakter urbanizacji w miastach globalnego Południa

Mróz Franciszek: Pielgrzymki w Polsce na początku XXI wieku

Janiszewska Anna: Zachowania matrymonialne i prokreacyjne ludności a ich jakość życia

Szczepankiewicz-Battek Joanna: Gender studies w geografii

Sesja II, 10.45-12.15:

Górski Adam Sebastian: Przestrzenna struktura miasta a jej percepcja przez mieszkańców

Szmytkie Robert: Miastotwórcza rola granic

Murzyn-Kupisz Monika, Działek Jarosław: Ewolucja dzielnic artystycznych w Krakowie
i Katowicach

Sesja III, 12.30-14.00:

Rzyski Stanisław: Ograniczenia w geograficznych badaniach warunków i jakości życia

Semczuk Marcin: Wpływ peryferyjności na rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich
w województwie małopolskim

Nowicka Klaudia: Ocena atrakcyjności produktu turystycznego muzeum etnograficznego. Przykład Mazowsza i Pomorza


 

Granice geomorfologii - współczesne dylematy i przyszłe wyzwania (sala 122D)

Sesja I, 9.00-10.30:

Zbigniew Zwoliński i in.: Przeszłość, współczesność i przyszłość map geomorfologicznych

Buraczyński Jan, Chabudziński Łukasz: Główne typy rzeźby Roztocza na mapie geomorfologicznej

Zatorski Michał: Rola analizy morfotektonicznej w interpretacji rozwoju rzeźby Beskidu Niskiego na przykładzie południowo-zachodnich stoków góry Kornuty

Seul Cyprian: Warunki geologiczno-inżynierskie obszaru strefy krawędziowej Wzgórz Warszewskich

Sesja II, 10.45-12.15:

Łajczak Adam, Czajka Barbara: Ocena warunków przyrodniczych i dawnego pasterstwa w ukształtowaniu przebiegu górnej granicy lasu w masywie Babiej Góry

Łajczak Adam: Zagrożenie infrastruktury turystycznej przez procesy stokowe o dużym natężeniu w masywie Babiej Góry – mity czy rzeczywistość?

Sobczyńska Katarzyna: Geneza i klasyfikacja antropogenicznych zagłębień bezodpływowych
w Górach Świętokrzyskich

Woźniak Piotr, Tylmann Karol, Kobiela Aleksandra: Głazy narzutowe w okolicach Trójmiasta – przydatność do badań naukowych i potencjał geoturystyczny


 

Rekonstrukcje i prognozy zmian środowiskowych (sala 223D)

Sesja II, 10.45-12.15:

Mazurek Małgorzata, Dobrowolski Radosław, Osadowski Zbigniew: Geochemiczne cechy osadów torfowisk źródliskowych Pojezierza Drawskiego (Polska NW) i ich znaczenie w rekonstrukcjach paleogeograficznych

Pidek Irena Agnieszka: Palinostratygrafia nowego profilu w Ferdynandowie

Zieliński Paweł, Sokołowski Robert J., Woronko Barbara, Jankowski Michał, Fedorowicz Stanisław, Standzikowski Karol: Granica późnego plenivistulianu i późnego vistulianu w obrębie sukcesji fluwio-eolicznej w Polsce i Zachodniej Ukrainie

Sesja III, 12.30-14.00:

Bogucki Andriy, Łanczont Maria, Mroczek Przemysław, Tomeniuk Olena, Fedorowicz Stanisław, Standzikowski Karol: Zaburzenia peryglacjalne warstw kulturowych na stanowiskach paleolitycznych północnego Podola – problemy ich wydzielenia i datowania

Zdzisław Jary, Moska Piotr, Ciszek Dariusz, Raczyk Jerzy, Krawczyk Marcin: Pedokompleks L1S1
w lessach południowo-zachodniej Polski

Tyc Andrzej, Dobrowolski Radosław: Paleogeograficzne znaczenie stanowiska późnoglacjalnych trawertynów w Laskach na Wyżynie Śląskiej


 

Zasoby wody - ilość, jakość i dynamika (sala 101D)

Sesja I, 9.00-10.30:

Somorowska Urszula: Zasoby wód glebowych w Polsce: czynniki, dynamika, zagrożenie suszą

Chlost Izabela, Cieśliński Roman, Komkowska Ewa: Wpływ wybranych uwarunkowań hydrometeorologicznych na kształtowanie odpływu w zlewni młodoglacjalnej

Moniewski Piotr: Zmienność wydajności wybranych źródeł Polski i środkowej Europy w latach 2003-2012

Tomalski Przemysław: Sezonowa zmienność zasobów wód podziemnych o zwierciadle swobodnym w zlewni Pilicy

Duda Filip, Woźniak Ewa, Jereczek-Korzeniewska Katarzyna, Cieśliński Roman: Zróżnicowanie wahań poziomu wody na zdegradowanych torfowiskach wysokich

Sesja II, 10.45-12.15:

Franczak Paweł, Hudyka Michał, Buczek Krzysztof, Górnik Marek: Zróżnicowanie przestrzenne
i zmienność odpływu w zlewniach fliszowych na obszarze Masywu Babiej Góry

Franczak Paweł: Hydrologiczne i geomorfologiczne skutki ekstremalnego opadu w maju 2014 roku w zlewni Rybnego Potoku (Masyw Babiej Góry)

Świątek Małgorzata: Zmiany temperatury wody w miejscowościach nadmorskich

Chmiel Stanisław: Formy migracji rozpuszczonego węgla nieorganicznego, jako wskaźnik oddziaływań naturalnych i antropogenicznych w zlewni rzecznej

Sesja III, 12.30-14.00:

Sikora Magda, Cieśliński Roman: Wpływ działalności antropogenicznej na zmiany hydrograficzne wybranych obszarów podmokłych

Bartnik Adam, Moniewski Piotr: Funkcjonowanie osadników i zbiorników przepływowych w warunkach zlewni miejskiej i podmiejskiej (Sokołówka i Dzierżązna)

Pietruszyński Łukasz, Cieśliński Roman: Wpływ zjawisk ekstremalnych na stan jakościowy rzeki miejskiej na przykładzie Potoku Toruńskiego

Michalczyk Zdzisław: Wkład Zakładu Hydrologii UMCS w rozpoznanie stosunków wodnych Lubelszczyzny


 

Współczesne problemy meteorologii i klimatologii (sala 202D)

Sesja I, 9.00-10.30:

Ślązek Mateusz: Wpływ dynamiki szaty roślinnej i wybranych zmiennych meteorologicznych na intensywność procesu ewapotranspiracji

Kaszewski Bogusław M., Bilik Anna: Zmiany średniej dobowej temperatury powietrza w Lublinie w latach 1951-2010

Janicki Grzegorz, Dyer Jamie: Symulacje komputerowe wybranych gwałtownych ulew zarejestrowanych na Wyżynie Lubelskiej

Lewartowicz Anna: Terminy: piorun, błyskawica, grzmot a problemy translatorskie ze starożytnymi pismami łacińskimi, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii religijno-prawnych

Dobek Mateusz, Krzyżewska Agnieszka: Bioklimat Lublina


 

Rozwój obszarów przygranicznych (sala 1D)

Sesja I, 9.00-10.30:

Palmowski Tadeusz: Rola Zalewu Wiślanego we współpracy transgranicznej

Quirini-Popławski Łukasz: Rozwój form ochrony przyrody a turystyka w obszarach przygranicznych Ukraińskich Beskidów Wschodnich – ujęcie czasowe

Dołzbłasz Sylwia: Współpraca transgraniczna na zewnętrznej granicy UE – przykład polskiej granicy wschodniej

Anisiewicz Renata: Polsko-rosyjski mały ruch graniczny a sytuacja społeczno-gospodarcza terenów przygranicznych

Sesja II, 10.45-12.15:

Smutek Jan: Polityki rozwoju pogranicza Polski i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego

Studzińska Dominika: Transformacja granicy i jej oddziaływanie na region. Granica polsko-rosyjska jako stymulator rozwoju regionu przygranicznego w latach 2012 – 2014

Kałamucka Wioletta, Telisz Pawlo: Parki krajobrazowe jako element systemu obszarów chronionych na pograniczu polsko-ukraińskim


 

Problemy edukacji geograficznej (sala 202D)

Sesja II, 10.45-12.15:

Groenwald Maria: Kontrowersje wokół dydaktyki geografii

Sadoń-Osowiecka Teresa: Między mądrością a potocznością edukacji geograficznej

Świętek Agnieszka, Wójtowicz Bożena, Osuch Wiktor: Kształcenie wielokulturowe jako wyzwanie dla edukacji geograficznej

Wyka Edyta: Lekcja z GIS-em pełna nowych odkryć – przykłady zastosowania aplikacji mapowych dla uczniów i nauczycieli

Sesja III, 12.30-14.00:

Zatorski Michał: Antydyskryminacyjna rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji wobec mniejszości narodowych i etnicznych

Przybylska Lucyna: Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego – motywy zaangażowania w nową ofertę dydaktyczną

Flis Ewelina, Krząstek Paweł: Stan wiedzy z zakresu meteorologii i klimatologii studentów pierwszego roku Geografii UMCS i UW

Dobek Katarzyna: Potencjał edukacyjny wybranych geostanowisk planowanego geoparku Małopolski Przełom Wisły


 

Zagadnienia gospodarczo-przestrzenne i problemy komercjalizacji badań geograficznych
(Aula im. E.Romera):

Sesja I, 9.00-10.30:

Domański Bolesław, Gwosdz Krzysztof: Przemiany przestrzenne przemysłu samochodowego
w Polsce – czynniki i perspektywy

Komornicki Tomasz: Poziom motoryzacji, a rozkład przestrzenny ruchu drogowego w Polsce

Kowalczyk Karol, Wesołowska Monika: Dojazdowo-wyjazdowy regionalny ruch pasażerski
w Lublinie – potoki osób w przewozach kolejowych i autobusowych

Górecki Janusz: Relokacja usług biznesowych do Polski

Sobala-Gwosdz Agnieszka: Przemiany systemu ośrodków wzrostu w województwie podkarpackim po 1999 roku

Sesja II, 10.45-12.15:

Fagiewicz Katarzyna: Dynamika zmian struktury użytkowania terenu w obszarach górniczych
(na przykładzie Adamowskiego Zagłębia Węgla Brunatnego)

Kulawiak Anita: Czynniki wewnętrzne w gospodarce małego miasta. Przykład Dąbie i Uniejowa – studium porównawcze

Nowak Ewa: Regiony funkcjonalne w aspekcie zróżnicowania procesów gospodarczych w Polsce

Harasimiuk Marian, Baran-Zgłobicka Bogusława: Znaczenie badań geograficznych w planowaniu przestrzennym

Gorzym-Wilkowski Waldemar A.: Planowanie przestrzenne – szansa i wyzwanie dla badań geografii społeczno-ekonomicznej

Sesja III, 12.30-14.00:

Rachwał Tomasz: Problematyka badawcza roli przemysłu w rozwoju regionalnym w polskiej geografii

Hemerling-Kowalczyk Sławomir: Geoinformacja w administracji lokalnej

Listwan Karolina: Wpływ reklamy zewnętrznej jako narzędzia kampanii wyborczej na okresowe kształtowanie przestrzeni publicznej miast na przykładzie miasta Krakowa

Jakiel Michał: Ocena sytuacji planistycznej w otoczeniu wybranych parków narodowych

Śleszyński Przemysław: Problemy klasyfikacji i delimitacji jednostek terytorialnych i ich zastosowania w badaniach procesów rozwoju społeczno-gospodarczego


 

Sesja posterowa, 14.15-15.15 (korytarz przy s. 301D, III piętro)

Bartoszek Krzysztof: Charakterystyka przepływu powietrza nad obszarem Lubelszczyzny w okresie
1871–2010

Borowska Joanna, Dąbrowska Aleksandra: Analiza cech fizyczno-chemicznych wody rzecznej Lublina

Buczek Krzysztof, Franczak Paweł, Górnik Marek, Szczerbińska Anna: Wezbranie roztopowo-zatorowe w lutym i marcu 2012 roku w zlewni Ochotnicy (Gorce)

Demczuk Piotr, Zydroń Tymoteusz, Mroczek Przemysław, Jary Zdzisław: Analiza zmian rzeźby terenu w Sandomierzu wskutek katastrofalnej ulewy (26 lipca 2011) – konfrontacja wyników kartowania terenowego z modelami numerycznymi

Dobek Mateusz, Wereski Sylwester, Nowosad Marek: Biotermiczno-meteorologiczna klasyfikacja pogody w Lublinie w latach 1976-2010

Flaga Małgorzata, Wesołowska Monika: Degradacja demograficzna i społeczna obszarów peryferyjnych Wschodniej Polski na przykładzie woj. lubelskiego

Gorczyca Elżbieta, Krzemień Kazimierz, Liro Maciej, Sobucki Mateusz: Tendencje rozwoju rzek górskich (Karpaty Zachodnie)

Janusz Justyna: Wymywanie zanieczyszczeń komunikacyjnych przez wody opadowe – badania eksperymentalne

Kołodyńska-Gawrysiak Renata, Mroczek Przemysław, Chabudziński Łukasz, Chodorowski Jacek, Zgłobicki Wojciech, Plak Andrzej, Kiebała Aneta: Zagłębienia bezodpływowe obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej-rozmieszczenie, cechy morfologiczne i znaczenie dla rekonstrukcji postglacjalnej ewolucji środowiska i działalności człowieka

Kulesza Piotr: Historia eutrofizacji wód jeziornych w obrazie funkcjonowania fosylnych zbiorowisk Ostracoda na przykładzie hipereutroficznego Jeziora Syczyńskiego (Pagóry Chełmskie)

Łach Janusz, Półrolniczak Leszek, Zaręba Anna: The effects of anthropopressure on tourist routes in the Bieszczady National Park

Łach Janusz: Wykorzystanie przestrzeni geograficznej Beskidu Małego dla rozwoju turystyki kulturowej

Łaszewski Maksym: Transformacja ustroju termicznego rzek nizinnych poniżej niewielkich zbiorników wodnych i jej implikacje ekologiczne

Matejek Magdalena, Łobodziński Patryk, Janicki Grzegorz, Godlewska Anna: Społeczno-kulturowe uwarunkowania rewitalizacji rynków w Łęcznej

Mroczek Przemysław, Rodzik Jan, Niezabitowska-Wiśniewska Barbara: Uwarunkowania geomorfologiczne lokalizacji osadnictwa w Ulowie (Roztocze Tomaszowskie)

Pluta Grażyna: Porównanie wpływu cyrkulacji atmosferycznej na skrajne wielkości zachmurzenia na zachodnich i wschodnich krańcach Karpat Polskich (na przykładzie Bielska-Białej
i Przemyśla)

Pytka Paweł, Wojtanowicz Paweł: SandBOX – pierwszy krok w trzeci wymiar mapy

Raczyński Krzysztof: Niżówki w zlewni górnej Raby

Rafalska-Przysucha Anna, Rejman Jerzy, Rodzik Jan: Zróżnicowanie miąższości gleby płowej
w zależności
od pozycji gleby w topografii obszaru lessowego Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)

Rafalska-Przysucha Anna, Rejman Jerzy: Określenie wielkości erozji gleby w zlewniach zagłębień bezodpływowych w obszarze lessowym Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyż. Lubelska)

Rejman Jerzy, Rafalska-Przysucha Anna: Ocena wielkości erozji i akumulacji gleby na podstawie rekonstrukcji profili glebowych w lessowym obszarze Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)

Rodzoś Jolanta, Wesołowska Monika: Aspiracje metropolitalne miast Polski wschodniej na tle ich procesów rozwojowych

Siwek Grzegorz: Rola retencji w kształtowaniu odpływu ze zlewni Świerszcza (RPN)

Sławiński Kamil, Trojanowska Jolanta, Wolińska Dorota, Godlewska Anna, Janicki Grzegorz: Uwarunkowania zagospodarowania terenów przyległych do węzłów komunikacyjnych na przykładzie obwodnicy miasta Lublin

Szczerbińska Anna, Szczerbiński Łukasz: Zmienność wydajności źródeł w zlewni Potoku Olczyskiego
w roku hydrologicznym 2011

Wójcik Sabina, Krąż Paweł: Delimitacja granic mikroregionów polskiej części Rowu Podtatrzańskiego
i Pogórzy Przedtatrzańskich

Zając Magdalena, Bałaga Krystyna, Janicki Grzegorz: Wpływ procesów suburbanizacji na przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej wsi Panieńszczyzna w strefie oddziaływania miasta Lublina

KONTAKT

 

 

Korespondencję prosimy kierować na następujący adres:

Dr Przemysław Mroczek

Zakład Geoekologii i Paleogeografii

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2cd, 20-718 Lublin

Tel. 81 537-68-38, zjazdptg2015@gmail.com

Tel. kom. 5000-39-242

Kontakt ws. opłat: mgr Beata Zielińska tel. 81 537-68-73 

 

SZERSZE INFORMACJE O KONGRESIE

 

 

 www.ptg2015.umcs.lublin.pl

 


 

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  16 czerwca 2015