Kongres Dwóch Unii

W Lublinie zakończył się „Kongres Dwóch Unii” (13-15 maja), podczas którego miasto stało się centrum debaty społecznej, politycznej i samorządowej. W trakcie wydarzenia spotkali się intelektualiści, naukowcy polscy i europejscy. Wraz z dziennikarzami, politykami i dyplomatami debatowali nad przyszłością Unii Europejskiej. Fundamentem rozmów była zawarta 450 lat temu Unia Lubelska.

Fot. Bartosz Proll

Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Politologii UMCS. 15 maja br. w budynku Wydziału oraz w Trybunale Koronnym odbywały się liczne sesje i dyskusje naukowe. Zainaugurowała je konferencja pt. „Wspólnotowość i samorządność”, w której wzięli udział politolodzy i politycy. Wydarzenie składało się z sesji pn. „Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej” oraz „Europa w brutalnym świecie”.

Miłym akcentem było wręczenie przez Prezydenta Miasta Lublin, dra Krzysztofa Żuka, „Medali Unii Lubelskiej” dla Rektora UMCS, prof. Stanisława Michałowskiego oraz Dziekan Wydziału Politologii, prof. Iwony Hofman.

Tego samego dnia w Auli na Wydziałe Politologii odbył się panel pt. „Samorządowe tradycje dwóch Unii”, w którym uczestniczyli naukowcy z naszego Uniwersytetu i UW. Uczestnicy dyskutowali na temat historii samorządów w Polsce i na Litwie oraz przekształceń samorządów w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.

    Aktualności

    Data dodania
    16 maja 2019