Konferencja pt. "Polska a wyzwania integracji europejskiej"

Zapraszamy na V ogólnopolską konferencję naukową z cyklu: Wyzwania rozwojowe Polski w Europie zatytułowaną POLSKA A WYZWANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Data i miejsce obrad: 30-31 maja 2022 roku (poniedziałek–wtorek)

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Uniwersytecka 15, e-mail: kubickirad@ujk.edu.pl

W pierwszym dniu przewidziane są trzy panele tematyczne:

 • Miejsce Polski w Unii Europejskiej,
 • Problemy prawno-polityczne w relacjach Polski z Unią europejską,
 • Polskie koncepcje perspektyw integracji europejskiej.

W drugim dniu proponowane są następujące zagadnienia konferencyjne:

 • Unijna polityka klimatyczna,
 • Polityka energetyczna Unii Europejskiej,
 • Polska i unijna polityka historyczna,
 • kierunki modernizacji Unii Europejskiej a polska racja stanu,
 • interesy i wartości w rozwoju integracji europejskiej,
 • status państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań,
 • polityka gospodarcza Polski i Unii Europejskiej.

Formularz zgłoszeniowy na konferencję prosimy przesłać w terminie do 20.05.2022 r. na e-mail: kubickirad@ujk.edu.pl.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie jednak prawo do selekcji nadesłanych zgłoszeń.

W ramach konferencji oferowane są:

 • wydanie nadesłanych tekstów w języku angielskim w „Roczniku Politologicznym” (ISSN 1731-4526, https://rp.ujk.edu.pl/). Czasopismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Artykuły zostaną opublikowane do końca 2023 r. po uzyskaniu pozytywnych recenzji. Teksty powinny być sporządzone w j. angielskim i przygotowane zgodnie z notą edytorską obowiązującą w w/w czasopiśmie. Artykuły należy przesyłać do 26 czerwca 2022 r. na e-mail: kubickirad@ujk.edu.pl.
 • materiały konferencyjne
 • wyżywienie

Koszty noclegu pokrywa każdy uczestnik konferencji w swoim zakresie

  Konferencje zewnętrzne

  Data dodania
  30 marca 2022