Konferencja pt. „Ideologie a komunikacja piśmienna”

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza do udziału w zdalnej konferencji naukowej „Ideologie a komunikacja piśmienna”. Celem konferencji jest ukazanie roli komunikacji piśmiennej w kształtowaniu, rozwoju i upowszechniania różnych ideologii, oraz wzajemnie – wpływu tychże ideologii na komunikację piśmienną w różnych aspektach i w różnych okresach historycznych, od starożytności po czasy współczesne.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 czerwca 2022 r.
Termin konferencji 17-18 listopada 2022 r.

Link do formularza rejestracyjnego - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDI6Zzt86hAlGi2BLNVqMD7pUMzRaQUtBVUQzTkkxQ0FQTURQTVVJMk1IMi4u

Konferencja będzie się koncentrowała wokół następujących tematów:

 • Stosunek różnych ideologii do komunikacji piśmiennej, występowanie teorii komunikacji piśmiennej w poglądach ideologicznych;
 • Wpływ ideologii na komunikację piśmienna, stymulowanie i ograniczanie jej rozwoju;
 • Miejsce komunikacji piśmiennej w kształtowaniu się, rozwoju i propagowaniu ideologii – znane (i mniej znane) dzieła piśmiennicze promujące rozmaite światopoglądy;
 • Komunikacja piśmienna w służbie ideologii władzy;
 • Skuteczność i możliwości różnych form i narzędzi komunikacji piśmiennej – zarówno tradycyjnych (książki, prasa, ulotki, plakaty) jak i nowych (Internet: media społecznościowe) – w rozpowszechnianiu poglądów ideologicznych;
 • Rola instytucji wytwarzających, gromadzących i upowszechniających komunikaty piśmienne (np. wydawnictwa, biblioteki, redakcje prasowe, redakcje portali internetowych itp.) w kształtowaniu i propagowaniu rozmaitych ideologii.

Załączniki

  Konferencje zewnętrzne

  Data dodania
  15 kwietnia 2022