Konferencja “Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym”. Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca 2022 roku w formie online.

Podczas nadchodzącej Konferencji będziemy mogli przedstawić i wysłuchać prac dotyczących m.in. bezpieczeństwa narodowego oraz stosunków międzynarodowych.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy studentów, doktorantów, pracowników naukowych, pasjonatów nauk politycznych, społecznych i nauk pokrewnych oraz osoby zarządzające bezpieczeństwem.


Gośćmi Honorowymi Konferencji będą:

  • dr hab. Marcin Szydzisz z Zakładu Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Tytuł wystąpienia: Wybrane aspekty bezpieczeństwa Izraela

  • dr hab. Grzegorz Ciechanowski z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego

Tytuł wystąpienia: Wielonarodowy Korpus Północny Wschód w Szczecinie – droga do budowania regionalnego bezpieczeństwa


Zagadnienia tematyczne Konferencji:
 
– aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego oraz międzynarodowego,
– zagrożenia wojskowe i niewojskowe bezpieczeństwa,
– bezpieczeństwo narodowe czy międzynarodowe?,
– strategie bezpieczeństwa narodowego,
– ochrona ludności i obrona cywilna,
– służby specjalne,
– bezpieczeństwo społeczne w czasach pandemii,
– systemy ratownicze,
– cyberterroryzm i cyberzagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego,
– bioterroryzm.

Aby wziąć udział w Konferencji należy zarejestrować się poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: https://fundacja-tygiel.pl/bezpieczenstwo/

Konferencja realizowana jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

    Konferencje zewnętrzne

    Data dodania
    27 maja 2022