Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego - 26-27 września 2011 r.

Lubelskie Towarzystwo Naukowe Wydział I Nauk Humanistycznych
oraz
Wydział Prawa i Administracji UMCS, Instytut Prawa Karnego

informują, że organizują ogólnopolską konferencję naukową z udziałem gości z zagranicy

Temat konferencji: Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego

Termin konferencji: 26-27 września 2011r.

Miejsce obrad: Gmach Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Pl. Litewski 2, 20-080 LUBLIN

Patronat Honorowy Konferencji:
Marszałek Województwa Lubelskiego
Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Rejestracja:
Instytut Prawa Karnego
Wydział Prawa i Administracji UMCS
Pl. M.Curie Skłodowskiej 5
20-031 LUBLIN
Informacje: domfir@op.pl

Program konferencji, formularz zgłoszenia i najważniejsze informacje w załączeniu.

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Tadeusz Bojarski

    Konferencje naukowe

    Data dodania
    26 września 2011