Konferencje naukowe

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Szanownych Państwa na międzynarodową konferencję naukową pt. „Konflikty, mediacje i negocjacje we współczesnym świecie”, która organizowana jest przez Zakład Filozofii i Socjologii Polityki Wydziału Politologii UMCS i odbędzie się 21-22 maja w Lublinie. W zamierzeniu Organizatorów jest to konferencja otwierająca cykl konferencji o zasięgu międzynarodowym pt. „Kultura konfliktu versus kultura consensusu”. Nad mającą odbyć się konferencją Honorowy Patronat sprawować będzie Polskie Centrum Mediacji.


Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej "(Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej", która odbędzie się 18 czerwca 2015 r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.  karta zgłoszeniowa.docx, Zaproszenie.pdf


 W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Szanownych Państwa na międzynarodową konferencję naukową pt. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar bezpieczeństwa. Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 maja 2015 roku w Zamościu.


 Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ambasada Białorusi zapraszają do udziału w konferencji Polska i Białoruś we współczesnej Europie w dniu 8 kwietnia 2015 roku w sali im. S. Czarnowskiego, Krakowskie Przedmieście 3. Szczegóły na stronie konferencji.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Wydział Nauk Społecznych Katedra Socjologii Pracownia Komunikacji Społecznej i Nowych Mediów zaprasza państwa na ogólnopolską konferencję naukową „Religia i media nowy kontekst komunikacji”, która odbędzie się w dniach 20 – 21 maja 2015 r. Szczegóły i karta zgłoszeniowa pod adresem:

http://uwm.edu.pl/socjologia/?p=1420


Zakład Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i oraz Zakład Dziennikarstwa UMCS w Lublinie zapraszają serdecznie do udziału w konferencji „Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci 

w wieku przedszkolnym”.Odbędzie się ona w dniach 20-21 marca 2015 r. w Lublinie.

Będziemy wdzięczni za zgłoszenie tematu wystąpienia i deklarację udziału w spotkaniu do
1 lutego 2015. Wysokość opłaty konferencyjnej została skalkulowana na 400 zł. Całość materiałów planujemy wydać w postaci oddzielnego tomu.

Kontakt z organizatorami konferencji możliwy jest drogą listowną lub za pośrednictwem poczty internetowej. Szczegóły w załącznikach: ZAPROSZENIE, KARTA ZGŁOSZENIOWA.


Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii UMCS i Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego w rocznicowym duchu 25 lat od uchwalenia w Polsce ustawy o samorządzie terytorialnym zapraszają do udziału w konferencji naukowej w Zamościu. pt. Promocja jednostek terytorialnych - doświadczenia i wyzwania, w dniach 14-15 maja 2015 r. Szczegóły w załącznikach: zaproszenie, formularz zgłoszeniowy, wymogi edytorskie.


Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Lublinie, Wydział Politologii UMCS oraz Miasto Lubartów serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji pt.: „Dialog obywatelski. Formy, mechanizmy, bariery i perspektywy rozwoju”. Konferencja jest działaniem wieńczącym realizację projektu partnerskiego pt.: „Włącz się w dialog”. Program współpracy samorządu ze społecznością lokalną Miasta Lubartów na rzecz dialogu obywatelskiego. Informacje o konferencji oraz program znajdują się na stronie konferencji: www.konferencje.rozwojlokalny.pl


Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ serdecznie zaprosza na czerwcową konferencję "Media. Dziennikarze. Wiedza. Media masowe w procesach rozpowszechniania i popularyzacji wiedzy". Szczegóły w załączniku


Współczesne ruchy społeczne a społeczeństwo obywatelskie - Międzynarodowa Konferencja Naukowa, 27 maja 2014 r., Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, ul. Krakowska 71-79.
Szczegóły, kliknij tutaj.


Zakład Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS, Katedra Teorii i Zastosowań Tekstu Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, Podlaska Fundacja Wspierania Talentów, Studenckie Koło Medialne UMCS zapraszają na konferencję naukową Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1948-1984, która odbędzie się w dniach 8-9 maja 2014 w Sandomierzu.
Szczegóły, kliknij tutaj.


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 roku. Kampania wyborcza na Lubelszczyźnie – przebieg, narzędzia komunikowania politycznego, wyniki" która odbędzie się 28 maja 2014 r. (środa) w Lublinie w Collegium Jana Pawła II KUL w Auli 1031 przy Al. Racławickich 14.
Załączniki: informacje, karta zgłoszenia


Zakład Dziennikarstwa Wydziału Politologii UMCS zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej,  Lublin, 05.06.2014r. Szczegóły w załącnzikach: zaproszenie, karta zgłoszeniowa.


Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Uczelnia Łazarskiego i Instytut Nauk Politycznych PAN zapraszają na konferencję naukową „Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej – nowe otwarcie”, która odbędzie się 6 czerwca 2014 roku w Warszawie.
Szczegóły w załączniku.


Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Towarzystwo Studiów Dziennikarskich zapraszają na konferencję naukową PRZEJAWY MANIPULACJI W MEDIACH, REKLAMIE I PUBLIC RELATIONS, Kraków, 21-22 października 2014 roku, Instytut Kultury UJ, ul. Łojasiewicza 4 (kampus UJ). Szczegóły w załącznikach: załącznik 1, załącznik 2.


Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na konferencję naukową "Polityka publiczna w dobie wyzwań rozwojowych: analiza problemów i poszukiwanie rozwiązań", Wrocław, 29 maja 2014 r. 
Szczegóły w załączniku.


Wydział Politologii UMCS, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Koło Naukowe Badaczy Bliskiego Wschodu oraz Koło Naukowe Europy Środkowo-Wschodniej zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Bośnia i Hercegowina w systemie międzynarodowym (językiem roboczym konferencji jest język angielski). Konferencja zaplanowana jest w terminie 10-11 kwietnia 2014 roku, na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie.
Szczegóły w załączniku. Kliknij >tutaj< by pobrać formularz zgłoszeniowy.


VIII Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Oblicza Internetu”
I Kongres Badaczy Internetu.
Instytut Informatyki Stosowanej im. Krzysztofa Brzeskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na VIII Interdyscyplinarną Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Oblicza Internetu”, tym razem odbywającą się pod hasłem Sieciowe dyskursy. (Roz)poznawanie cyfrowego świata.
Elbląg, 20-21 listopada 2014 r.
Szczegóły na stronie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.


Zakład Myśli Politycznej Wydziału Politologii UMCS zaprasza do udziału w sympozjum naukowym:
Myśl polityczna w dobie społeczeństwa informacyjnego.
Kategorie myśli politycznej - metodologia – stan badań.
Adaptacja i modernizacja.
Sympozjum naukowe w 30. rocznicę powstania
Zakładu Myśli Politycznej
Wydział Politologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
które odbędzie się 27 marca 2014 na Wydziale Politologii.
Szczegóły w załączniku.


Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Instytut Bałtycki zapraszają w dniach 10-11 kwietnia 2014 r. w Gdańsku na ogólnopolską konferencję naukową „Europa Bałtycka w początkach XXI wieku”, drugą z cyklu „Konferencji Bałtyckich”. Szczegóły w załączniku. Do pobrania karta zgłoszeniowa.


Katedra Politologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwo Studiów Dziennikarskich zapraszają na konferencję naukową "Przekształcenia mediów regionalnych i lokalnych", która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2014 roku w Rzeszowie. Szczegóły w załączniku.