Konferencje - archiwum


Kongres Tłumaczy pod hasłem  „Stawiamy na profesjonalizm!” 

Lublin 6-7 kwietnia 2019 r. 

Program kongresu
Strona internetowa kongresu Konferencja naukowa z cyklu AL TRANSLATICA "Problemy współczesnej rzeczywistości translacyjnej i nauki o translacji".

Lublin, 7 grudnia 2018 r. 

Program konferencji
Strona konferencji
ZdjęciaKonferencja naukowa "Dydaktyk, badacz, ekspert…Role i kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego we współczesnej glottodydaktyce" organizowana przez Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz lubelskie koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego.

Lublin, 19-20 listopada 2018 r. 

Program konferencji
Strona konferencjiKonferencja naukowa "Dydaktyka i wartości: nauczyciel sprawiedliwy" z cyklu AL DIDACTICA zorganizowana przez Zakład Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin, 17 maja 2018 r.

Program konferencji
Strona konferencji  Konferencja naukowa "Languages - Cultures - Worldviews. Translational and Comparative Perspectives (LCW 2017)"zorganizowana przez Zakład Językoznawstwa Kulturowego Instytutu Anglistyki UMCS i Zakład Lingwistyki Stosowanej Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej UMCS.

Lublin, 16-18.11.2017 r.

   Program konferencjiKonferencja naukowa z cyklu AL SEMANTICA: O znaczeniu wieloznaczności w języku i życiu człowieka
Lublin, 21 października 2017

  Program konferencji
  Strona konferencji Konferencja naukowa z cyklu AL PHONETICA: "Dźwięk “r” w języku"
Lublin, 27 maja 2017

   Program konferencjiFonetyczna konferencja studencka To “r” or not to “r”? Almost everything about the sound /r/
Lublin, 10 grudnia 2016

   Program konferencjiKonferencja literaturoznawcza "Zwischen Orten, Zeiten und Sprachen - Zum Transitorischen in der Literatur"
Lublin, 16-17 września 2014

    Program
    ZdjęciaKonferencja "Deutschland, Österreich und die Schweiz als Forschungs- und Unterrichtsgegenstand"
Lublin, 15-16 maja 2006

    Program
    Zdjęcia