Konferencje 2018

Kultura tradycyjna w perspektywie ochrony dziedzictwa i regionalnych tożsamości.
Konferencja z okazji Jubileuszu 70. urodzin Profesora Jana Adamowskiego
29-30 listopada 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 15 czerwca 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,konferencja-z-okazji-jubileuszu-prof-jana-adamowskiego,63698.chtm


• XXI Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna
4-6 października 2018 r.
Informacja o konferencji na stronie: www.onomastyka.umcs.pl 


Ocenianie szkolne „na cenzurowanym”. Czynności wartościowania i oceniania w procesie kształcenia humanistycznego
27-28 września 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 28 lutego 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,-ocenianie-szkolne-na-cenzurowanym-zgloszenia-na-konferencje,59973.chtm


• Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV
11-13 września 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 maja 2018 r.
Link do ogłoszenia: http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,zgloszenia-na-konferencje-eurojos-xiv,63741.chtm


ARCHIWUM

Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty"
21 czerwca 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>

Między książką a e-książką. Przemiany współczesnego edytorstwa
14 czerwca 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 maja 2018 r.
Link do ogłoszenia:>>>

IV Lubelska Wiosna Historyczna
25 maja 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 30 kwietnia 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>

• La phraséologie française : sens, co-textes, contextes
24-25 maja 2018 r.
Informacja o konferencji na stronie: >>>

III Międzynarodowe seminarium aktualnych problemów archiwistyki i zarządzania dokumentami
19 maja 2018 r.

Link do ogłoszenia: >>>

• AL DIDACTICA 2018. Dydaktyka i wartości: nauczyciel sprawiedliwy
17 maja 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 marca 2018 r.
Link do strony konferencji: >>>

• Dni Fantastyki 2018
14-15 maja 2018 r.
ZGŁOSZENIA do 31 marca 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>

• Belliculum Diplomaticum VII Lublinense
13-14 maja 2018 r.

Link do ogłoszenia: >>>

Niemcy - Polska - Europa: bezpieczeństwo i e-government
13 maja 2018 r.

Link do informacji: >>>

Cyryl i Metody w języku i kulturze Słowian
10-11 maja 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>

ExRe(y) 2018: Exhaustion and Regeneration in Post-Millennial North-American Literature and Visual Culture
10-11 maja 2018 r.

Link do ogłoszenia: >>>

• Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2017
26-27 kwietnia 2018 r.

Link do ogłoszenia: >>>

• Ciało-Ruch-Przestrzeń-Wolność
24-25 kwietnia 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>> 

Fan fiction i kultura fanowska
19-20 kwietnia 2018 r.

Link do ogłoszenia: >>>

• IV Kongres Tłumaczy
14-17 kwietnia 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>

Students' Corner 2018": LITERATURE – CULTURE & MEDIA – LINGUISTICS – DIDACTICS
9-10 kwietnia 2018 r. 
Link do ogłoszenia:>>>

V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy
22 marca 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>

Akademicki Związek Sportowy w projektach "Rozwój Sportu Akademickiego"
15-16 marca 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>

• Terapia logopedyczna. Strategie - metody - techniki
27-28 stycznia 2018 r.
Link do ogłoszenia: >>>