Archiwum konferencji


                                          Konferencje bieżące      


Koło Naukowe Germanistów UMCS organizuje dla studentów kierunków neofilologicznych drugą edycję Studenckiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne neofilologie w teorii i praktyce”, która odbędzie się 18 maja 2019 r. 
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z następujących dyscyplin: językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, translatoryka, komparatystyka, glottodydaktyka, socjolingwistyka, etnolingwistyka i in.
Termin składania zgłoszeń i abstraktów: 28 kwietnia 2019 r. na adres: kolonaukowegermanistow@poczta.umcs.lublin.pl

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Koła Naukowego Germanistów