Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy - 28-30.05.2014 r.

Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS
oraz Sekcja Psychologii Rozwojowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
zapraszają do udziału
w XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej

Zmiany rozwojowe w biegu życia: konteksty i perspektywy

Lublin, 28-30 maj 2014

Cechą szczególną człowieka jest zdolność do plastyczności
i predyspozycja do inicjowania własnego rozwoju.
Johann Nicolaus Tetens (1736-1807)

Celem psychologii rozwoju człowieka jest promowanie wiedzy o tym, jak zmienia się życie ludzkie we wszystkich jego aspektach, począwszy od okresu prenatalnego, aż do zysków i strat rozwojowych w funkcjonowaniu osób starszych. Zmiany te powinny być ujmowane w kategoriach kontekstu, w którym występują. Dlatego też współcześnie szczególny nacisk położony jest na plastyczność, multikontekstowy charakter oraz na perspektywę interdyscyplinarnego podejścia do badań nad zjawiskami rozwojowymi. Chcąc sprostać tym zadaniom, planujemy w programie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej następujące obszary wymiany wiedzy i doświadczeń Uczestników:

Zmiany rozwojowe - kontekst biologiczny:

 • czynniki środowiskowe i genetyczne a rozwój neuropoznawczy,
 • neuropsychologia rozwojowa,
 • zmiany neurorozwojowe,
 • psychobiologiczne aspekty rozwoju,
 • psychologia rozwoju prenatalnego.

Zmiany rozwojowe - kontekst społeczny:

 • kultura, edukacja, sytuacja społeczno-gospodarcza a rozwój człowieka,
 • zmiany rozwojowe w kontekście relacji rodzinnych,
 • doświadczenie rodzicielstwa w różnych fazach życia,
 • relacje międzygeneracyjne.

Zmiany rozwojowe - kontekst poznawczy i emocjonalny:

 • rozwój emocjonalny, rozwój poznawczy w biegu życia,
 • rozwój języka i kompetencji komunikacyjnych.

Zmiany rozwojowe – ujęcie multikontekstowe:

 • rozwój osobowości i tożsamości,
 • jakość życia w ontogenezie,
 • aktywność fizyczna i uprawianie sportu.

Zaburzenia rozwoju:

 • psychopatologia rozwoju,
 • interwencja diagnostyczno-terapeutyczna,
 • resocjalizacja rozwojowa i przywrócenie społeczne a zmiany rozwojowe,
 • wiktymizacja.

Metodyka badań nad rozwojem.

Przedstawione obszary tematyczne stanowią propozycję, która może ulec wzbogaceniu wraz z napływającymi zgłoszeniami Uczestników. Zgodnie z wieloletnią tradycją Konferencji przewidujemy zróżnicowane formy wystąpień:wykłady plenarne prowadzone przez zaproszonych Gości oraz sympozja tematyczne, sesje plakatowe i warsztaty zgłoszone przez Uczestników Konferencji.

Miejsce obrad

Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Narutowicza 12

Rejestracja

Rejestracja na Konferencję odbywa się za pośrednictwem strony internetowej (www.rozwojowa23.umcs.pl); w zakładce Rejestracja należy pobrać kartę Uczestnictwa i przesłać uzupełnioną na adres mailowy:
psychologia.rozwojowa@poczta.umcs.lublin.pl

Prosimy o zamieszczenie wszystkich potrzebnych danych oraz o stosowanie się do wymogów edytorskich.

Terminy i opłaty

28 lutego 2014: Termin nadsyłania propozycji wystąpień
14 marca 2014: Pierwszy termin wnoszenia opłaty konferencyjnej:

 • 590 zł opłata regularna
 • 550 zł dla Członków PTP
 • 400 zł dla doktorantów

Opłatę prosimy przesyłać na konto UMCS. Podane zostanie ono wkrótce w kolejnym Komunikacie (zakładka „Komunikaty”). Po 14 marca 2014 wysokość opłaty wzrasta o 80 zł. Ostateczny termin wnoszenia opłaty konferencyjnej mija 25 kwietnia 2014.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Komitetem Organizacyjnym:
mgr Sara Filipiak tel.: 81-537- 60 -78 (środy w godzinach 11.15-13.10)
mgr Anna Stachyra-Sokulska tel.: 81-537-60-67 (środy w godzinach 11.15-12.45)

Kolejne komunikaty zamieszczane będą systematycznie na stronie internetowej Konferencji: www.rozwojowa23.umcs.pl

Zapraszamy Państwa serdecznie do Lublina – miasta inspiracji!

 

  Konferencje

  Data dodania
  28 maja 2014