Konferencja prasowa dot. stosunków polsko-ukraińskich

21 czerwca br. naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Rektor prof. Stanisław Michałowski, prof. Marek Pietraś, dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw., prof. Janusz Wrona oraz prof. Walenty Baluk spotkali się z przedstawicielami mediów, by zaprezentować ważne wydarzenie międzynarodowe organizowane przez Uczelnię. Dzisiaj (22.06) rozpoczęła się bowiem dwudniowa konferencja „Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość. Stosunki polsko-ukraińskie w XX i XXI wieku”.

fot. Bartosz Proll

Jak podkreślał podczas spotkania prasowego prof. Pietraś, jest to wydarzenie niezwykłe, ponieważ łączy złożoność przeszłości ze złożonością przyszłości. Rektor UMCS zaznaczył, że położenie geopolityczne obu krajów powoduje, że winny one ze sobą współpracować na wielu płaszczyznach. Tymczasem, pomimo że znajdziemy wiele pozytywnych przykładów pogłębiania się tej współpracy, to „swoistym cieniem” na relacjach narodu polskiego i ukraińskiego kładą się bardzo bolesne wydarzenia historyczne znajdujące odzwierciedlenie w postawach polityków, ale też i zwykłych obywateli.

Celem konferencji jest więc omówienie trudnych problemów historycznych, ale też budowanie wzajemnej wrażliwości historycznej. Uczestnicy konferencji zastanowią się także nad możliwością wypracowania formuły dialogu i pojednania polsko-ukraińskiego, wymianą doświadczeń związanych z transformacją systemów politycznych w obu państwach oraz przedstawią odniesienia do wzajemnych relacji określanych mianem partnerstwa strategicznego.

Organizatorami wydarzenia, oprócz naszego Uniwersytetu, są także uczelnie ukraińskie: Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka oraz Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza. W obradach biorą udział m.in. pracownicy naukowi z Polski i Ukrainy, w tym rektorzy uczelni, przedstawiciele władz samorządowych oraz dyplomaci.  

Program konferencji dostępny jest tutaj.

    Aktualności

    Data dodania
    22 czerwca 2017