Konferencja poświęcona Górze Katedralnej w Chełmie

W dniach 27-29 września 2018 roku w Chełmie odbędzie się konferencja "Góra Katedralna w Chełmie. Pomiędzy współczesnością, historią i archeologią".

Spotkanie ma na celu podsumowanie znaczenia historycznego i sakralnego bazyliki kolegiackiej Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. W trakcie trwania konferencji uczestnicy będą poszukiwać właściwych rozwiązań do utworzenia Centrum Dialogu Religii, miejsca – symbolu pojednania na styku kultur Wschodu i Zachodu. Wydarzenie ma również uświadomić rolę Chełma jako znaczącego ośrodka europejskiego w okresie średniowiecza.

Konferencję organizuje Parafia NNMP w Chełmie, we współpracy z Urzędem Miasta.

Patronat naukowy nad konferencją objął prof. Andrzej Buko z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, nadzorujący prace archeologiczne na Chełmskiej Górce, prowadzone tu od 2015 roku. 

Sesja przygotowana w programie trzeciego dnia poświęcona została "Archeologii, historii i naukom przyrodniczym w badaniach interdyscyplinarnych bazyliki chełmskiej". Wyniki badań archeologicznych na Wysokiej Górce omówi dr Tomasz Dzieńkowski z Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie.

Pełny program wydarzenia dostępny jest na stronie np. Radia Bon Ton.

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    27 września 2018