Konferencja nt. pacjentów z chorobami neurologicznymi

Lublin,18 września 2015, Collegium Maximum (III piętro, s. 301, ul. Stanisława Staszica 6)

Instytut Filozofii UMCS Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Instytut Filozofii UMCS w Lublinie, Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zapraszają na ogólnopolską konferencję naukowo – szkoleniową: „Aspekty humanistyczne w postępowaniu z pacjentami z chorobami neurologicznymi”. Idea konferencji wynika z potrzeby prowadzenia interdyscyplinarnej współpracy naukowej pomiędzy środowiskami: medycznym i filozoficznym oraz dyskusji nad problemami neuroantropologii.

Celem proponowanego cyklu konferencyjnego będzie poszukiwanie wzajemnych inspiracji oraz budowanie płaszczyzn interdyscyplinarnej współpracy naukowo-badawczej.

Szczegóły konferencji: http://sacksconference.pl

Program konferencji
Collegium Maximum, ul, Stanisława Staszica 4, III piętro, sala 301

11:00-13:00 Sesje naukowo-szkoleniowe prowadzone przez Katedrę i Klinikę Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prowadzenie sesji: prof. dr hab. Konrad Rejdak

13:00-14:00 – przerwa obiadowa

14:00-15:30 Panel dyskusyjny: „Wyzwania neuroantropologii”

Prowadzenie panelu dyskusyjnego: prof. dr hab. Marek Hetmański (UMCS)

Uczestnicy panelu dyskusyjnego:

 • prof. dr hab. Tomasz Trojanowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Konrad Rejdak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • prof. dr hab. Andrzej Chmielecki (Uniwersytet Gdański)
 • dr Tomasz Komendziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
 • dr hab. Wojciech Dąbrowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • dr hab. Jarosław Sak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

15:30-16:00 – przerwa kawowa

16:00-17:30 Sesja panelowa

Prowadzenie sesji: dr hab. Andrzej Kapusta (UMCS)
dr hab. Antoni Niedzielski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 • mgr Przemysław Suchodolski (UMCS): „Osoba w neuroantropologii Olivera Sacksa”.
 • prof. dr hab. Andrzej Chmielecki (Uniwersytet Gdański): „O trudnej sztuce łączenia „neuro” i „antropo”.
 • dr Mirosław Harciarek (Politechnika Częstochowska): „Interpretacja zjawiska powidoku w kontekście współpracy półkul mózgowych”

17:30-18:00 Dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

Polecamy szczególnie nawiązujący do myśli niedawno zmarłego światowej sławy neurologa Olivera Sacksa panel dyskusyjny: „Wyzwania neuroantropologii”.

 

Organizatorzy konferencji:

 • Zakład Etyki i Filozofii Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Instytut Filozofii UMCS w Lublinie
 • Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Katedra Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  Aktualności

  Data dodania
  14 września 2015