Konferencja naukowa "Wąwozy i suche doliny Lublina - potencjał i zagrożenia" - 12 grudnia 2014

Urząd Miasta Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów "Zimne Doły" zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się 12 grudnia 2014 r.

KOMUNIKAT II

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za tak liczne zgłoszenie się do uczestnictwa w Konferencji nt. „WĄWOZY I SUCHE DOLINY LUBLINA – POTENCJAŁ I ZAGROŻENIA”. Mamy nadzieję, że program Konferencji okaże się na tyle interesujący, iż nie będą Państwo zawiedzeni. Chcielibyśmy przekazać Państwu kilka praktycznych informacji:
- Zmianie uległo miejsce obrad z Amfiteatr Parafii Rzymskokatolickiej Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu Al. Kraśnicka 76, 20-718 Lublin na Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, sala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski (sala obrad Rady Miasta Lublin)
- Ze względu na rozmiar stelaży, plakaty nie mogą przekraczać wymiarów 70x100 cm; powinny być one przygotowane w sposób umożliwiający ich zawieszenie w pionie.
- Czas wystąpień ustnych nie może przekroczyć 20 min., w tym czas na dyskusję.
- Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac na konkurs fotografii związanych tematycznie z wąwozami i suchymi dolinami Lublina (regulamin zamieszczony poniżej).
- Komitet Naukowy wybrał już formy prezentacji zgłoszonych prac (referat, poster)

Dla Państwa wygody zamieszczamy program Konferencji, w którym uwzględniono kolejność prezentacji referatów. Program znajdzie się też na stronie internetowej Konferencji (www.um.lublin.pl). Będzie również do odbioru przy rejestracji uczestników.

Pytania proszę kierować:
Paulina Kocka, e-mail: pkocka@lublin.eu, tel. 81 466 26 25

Oczekujemy od zainteresowanych potwierdzenia uczestnictwa w konferencji do dnia 09.12.2014 na adres e-mail: pkocka@lublin.eu

Do zobaczenia na Konferencji
Komitet Organizacyjny

KOMUNIKAT I

Suche doliny erozyjno-denudacyjne Lublina, zwane wąwozami, jak i nieliczne wąwozy, są cennymi i unikalnymi elementami środowiska przyrodniczego miasta. Ich zachowanie oraz właściwe zagospodarowanie może stworzyć warunki dla rozwoju innowacyjnych form turystyki i rekreacji. Coraz częściej ich ochronę wyprzedzają działania deweloperów i inwestorów, co niejednokrotnie przyczynia się do utraty ich walorów. Konieczne są działania zmierzające do określenia warunków zrównoważonego rozwoju miasta, uwzględniających istniejące walory przyrodnicze. Pragniemy przyjrzeć się złożonym problemom dotyczącym możliwości zachowania „wąwozów”, ich znaczenia dla rozwoju miasta, jak również ich degradacji np. poprzez zasypywanie. Chcielibyśmy podjąć dyskusję nad współzależnością między różnymi funkcjami przez nie pełnionymi.

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań dotyczących wąwozów i suchych dolin Lublina, prowadzonych przez naukowców z różnych dziedzin. Zachęcamy do prezentowania stanowisk teoretycznych i metodologicznych, wyników własnych badań empirycznych oraz koncepcji zagospodarowania. Mamy nadzieję, iż konferencja stanie się okazją do wymiany poglądów ze specjalistami od zagospodarowania przestrzeni.

 

GŁÓWNE TEMATY KONFERENCJI

 • Uwarunkowania rozwoju i ewolucja suchych dolin i wąwozów Lublina
 • Charakterystyka przyrodniczo-krajobrazowa wybranych wąwozów
 • Potencjał przyrodniczy wąwozów i suchych dolin Lublina
 • Ocena i waloryzacja potencjału przyrodniczego Lublina
 • Zagospodarowanie wąwozów (formy istniejące i proponowane)
 • Możliwości wykorzystania wąwozów
 • Zmiany zachodzące w wąwozach w wyniku zagospodarowania
 • Narzędzia wsparcia ochrony i zagospodarowania wąwozów

HONOROWY PATRONAT

Wojewoda Lubelski mgr Wojciech Wilk
Marszałek Województwa Lubelskiego mgr inż. Sławomir Sosnowski
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk
JM Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dr hab. Stanisław Michałowski
JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Marian Wesołowski

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Urząd Miasta Lublin

WSPÓŁORGANIZATORZY KONFERENCJI

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Stowarzyszenie Obrońców Wąwozów „Zimne Doły”

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Marian Harasimiuk
Prof. dr hab. Michał Kaszewski
Dr hab. inż. arch. Mykola Bevz, Prof. UP
Dr hab. Tadeusz Chmielewski, Prof. UP
Dr hab. Krystyna Pudelska, Prof. UP
Dr hab. Wojciech Zgłobicki, Prof. UMCS
Dr hab. Jan Rodzik
Dr hab. Ewa Trzaskowska

TERMIN I MIEJSCE KONFERENCJI

12 grudnia 2014
Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1,
sala im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski
(sala obrad Rady Miasta Lublin)

FORMY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 • Referaty i komunikaty naukowe
 • Postery

PUBLIKACJA

Po Konferencji przewiduje się publikację wygłoszonych i zakwalifikowanych do publikacji artykułów naukowych w recenzowanej monografii naukowej (4 pkt.) Publikacja w języku polskim, streszczenie w języku angielskim. Szczegółowe wytyczne i uwagi edytorskie dotyczące formatowania tekstów referatów oraz ilustracji znajdują się w załączniku nr 1. Nadsyłanie pełnej wersji artykułów naukowych w terminie: do 27 listopada 2014

REJESTRACJA

Rejestracji należy dokonać do 20 października 2014 poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego ze streszczeniem w języku polskim i angielskim w formie elektronicznej na adres: pkocka@lublin.eu, w formie papierowej na adres: Wydział Ochrony Środowiska, ul. Zana 38, 20-601 Lublin

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: mgr inż. Zdzisław Strycharz
Sekretarz Organizacyjny Konferencji: mgr Paulina Kocka
Członkowie Komitetu Organizacyjnego:
Dr inż. arch. Kamila Boguszewska
Dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak
Dr inż. arch. Małgorzata Sosnowska
Mgr Paweł Adamiec
Mgr Piotr Bednarczyk
Zofia Polska
Mgr Jan Rybojad
Mgr Tomasz Radzikowski

BIURO KONFERENCJI

Tel: 00(48) 81 466 26 25
e-mail: pkocka@lublin.eu
www.um.lublin.pl
Wydział Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Lublin
Ul. Tomasza Zana 38
20-601, Lublin

  Aktualności

  Data dodania
  13 października 2014