Konferencja: IV Zjazd Prawników-Administratywistów „Formy nadzoru i kontroli administracji. Aktualne problemy badawcze” (Lublin, 27-28 marca 2014 r.)

08.04.2014

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w dniach 27-28 marca 2014 roku po raz czwarty zorganizowało międzynarodową konferencję naukową Zjazd Prawników-Administratywistów.

Głównym partnerem konferencji była Fundacja Absolwentów UMCS. Czwarta edycja poświęcona została aktualnym problemom badawczym form nadzoru i kontroli w administracji. IV Zjazd Prawników-Administratywistów oficjalnie inauguruje obchody 55-lecia SKNP UMCS.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Gospodarki Janusz Piechociński, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Andrzej Jakubiak, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NSA prof. Roman Hauser, Prezes Wojewódzkiego SA w Lublinie Danuta Małysz oraz Rektor UMCS prof. Stanisław Michałowski.

Łukasz Bolesta

Prezes SKNP UMCS