26 marca 2015 / ACK UMCS "Chatka Żaka"

 9.00 – 09.20 Otwarcie konferencji

09.20 – 9.40 Realizacja autorskich działań artystycznych w kontekście samorządowej instytucji kultury Szymon Pietrasiewicz
Centrum Kultury w Lublinie
09.40 – 10.00 Sektor NGO na Lubelszczyźnie, współpraca miasta z NGO’s. Piotr Choroś
Urząd Miasta Lublin
10.00 – 10.20 Kogo poszukują instytucje kultury i NGO’s - osobowość czy kwalifikacje? Marcin Słowikowski
Warsztaty Kultury w Lublinie
10.20 – 10.40 Dla czego warto rzucić pracę w instytucji? Dariusz Figura
Fundacja Teatrikon
10.40 – 11.00 Ekonomia społeczna jako alternatywne miejsce pracy. Maciej Lubaś
OWES Modrzew
11.00 – 11.20 Działalność nieformalna: Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4
Magda Łuczyn, Bartek Rzucidło

Przerwa kawowa 11.20 – 11.40

11.40 – 12.00 Wolontariat- moja ścieżka do kariery. Mity i fakty. Justyna Orłowska 
Ogólnopolska Sieć Centrów Wolontariatu
12.00 – 12.20 Wolontariat w Skansenie Anna Stocka i Agata Kozak
Muzeum Wsi Lubelskiej
12.20 – 12.40 Praktyki i staże w Muzeum Wsi Lubelskiej Marzena Bury
Muzeum Wsi Lubelskiej
12.40 – 13.00 Nie tylko etat. Możliwości rozwoju i pracy w kulturze na przykładzie działalności Dzielnicowego Domu Kultury "Węglin” w Lublinie. Katarzyna Duma
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”  
13.00 – 13.20 Społeczne wyzwania rynku pracy. Nowe rozumienie kariery zawodowej. Aleksandra Franczak
Fundacja Sempre a Frente
13.20 – 13.40 Galeria Labirynt - formy współpracy i możliwości rozwoju dla młodych. Aleksandra Skrabek, Agata Sztorc, Anna Szary, Alicja Burek
Galeria Labirynt

 13.40 – 14.00 Przerwa 

14.00 – 14.20
Jak wykorzystać potencjał ludzki w organizacji?
Rafał Sawicki
Fundacja Kreatywności i Innowacyjności 
w Działaniu
14.20 – 14.40 Jak mogę zrealizować swój pomysł? Dotacje na działalność organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury - granty i finansowanie społecznościowe. Ewelina Jurasz, Estrada Rzeszowska   
14.40 – 15.00 Program "Staże w instytucjach kultury". Irmina Recka – Wyżga,
Narodowe Centrum Kultury

15.00 Zakończenie części konferencyjnej

Załączniki

    Autor
    Natalia Wilewska