Komunikaty Dziekana WMFiI

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 2.06.2020 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,komunikat-dziekana-wydzialu-matematyki-fizyki-i-informatyki-umcs,90927.chtm