Komunikaty Dziekana WMFiI

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 2.06.2020 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,komunikat-dziekana-wydzialu-matematyki-fizyki-i-informatyki-umcs,90927.chtm

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 9.09.2020 r.

 https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,organizacja-zajec-na-wydziale-mfii-w-semestrze-zimowym-2020-2021,93154.chtm

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 5.10.2020 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,zasady-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-oraz-ksztalcenia-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii,94076.chtm

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 27.11.2020 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,komunikat-dziekana-z-dnia-27-11-2020-r,96069.chtm