Komunikaty Dziekana WMFiI

* Komunikat Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 27.09.2021 r.

 Komunikat Pani Dziekan - Informacja BHP (pdf)

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kształcenia w okresie obowiązywania stanu epidemii (pdf)

* Komunikat Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS z dnia 08.09.2021 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,organizacja-zajec-semestr-zimowy-2021-2022,106317.chtm

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 2.06.2020 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,komunikat-dziekana-wydzialu-matematyki-fizyki-i-informatyki-umcs,90927.chtm

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 9.09.2020 r.

 https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,organizacja-zajec-na-wydziale-mfii-w-semestrze-zimowym-2020-2021,93154.chtm

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 5.10.2020 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,zasady-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy-oraz-ksztalcenia-w-okresie-obowiazywania-stanu-epidemii,94076.chtm

* Komunikat Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS                               z dnia 27.11.2020 r.

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,komunikat-dziekana-z-dnia-27-11-2020-r,96069.chtm