Terminy składania wniosków na stypendia doktoranckie i „projakościowe”

I rok:

Wnioski na stypendium doktoranckie i „projakościowe” składać będzie można u kierownika studiów doktoranckich, w pok. 45 w Instytucie Pedagogiki, w dniu 01.10.2018 r. po immatrykulacji oraz 05.10.2018 r. w godz. 10-11.

II, III, IV rok:

Wnioski na stypendium doktoranckie i „projakościowe” składać będzie można u kierownika studiów doktoranckich, w pok. 45 w Instytucie Pedagogiki, w dniu 27.09.2018 r. w godz. 15.30-16.30 oraz 01.10.2018 r. w godz. 9.30-10.30.