Wnioski o stypendia doktoranckie i projakościowe będą przyjmowane do dnia 30.09.2021.
Dokumenty proszę składać osobiście w Sekretariacie Instytutu lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Instytut Pedagogiki UMCS ul. Narutowicza 12, Lublin.