Terminy składania wniosków na stypendia doktoranckie i „projakościowe”

II, III, IV rok:

Wnioski na stypendium doktoranckie i „projakościowe” składać będzie można u kierownika studiów doktoranckich, w pok. 45 w Instytucie Pedagogiki,
w dniu 24.09.2019 r.  w godz. 15.00-16.00 oraz
w dniu 30.09.2019 r. w godz. 15.00-17.00