List otwarty Rzecznika Praw Akademickich do Jego Magnificencji prof. dra hab. Radosława Dobrowolskiego Rektora UMCS

Magnificencjo, Szanowny Panie Rektorze,

jak wynika z informacji Rzeczniczki prasowej UMCS, w dniu 25 stycznia br. odbyło się spotkanie Kolegium Rektorskiego z Dziekanami i Dyrektorami Instytutów UMCS, podczas którego poruszony został temat szczepień nauczycieli akademickich przeciwko COVID-19.

Społeczność akademicka naszego Uniwersytetu to jednak nie tylko nauczyciele akademiccy. To także bardzo liczna grupa pracowników obsługi i administracji, pracowników technicznych, których praca i zaangażowanie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie naszej Uczelni oraz studenci i doktoranci. O ile nauczyciele akademiccy minimalizują ryzyko zarażenia poprzez wykonywanie pracy w formie zdalnej, nawet jeśli rodzi to utrudnienia w realizacji procesu dydaktycznego i zmusza do większego wysiłku i kreatywności, pozostali pracownicy wykonują pracę na terenie Uniwersytetu, mając stały kontakt z innymi osobami, w znacznie większym stopniu ryzykując zakażenie wirusem COVID-19.

Mając na względzie powyższe, w trosce o jedność i dobro całej społeczności akademickiej, która jest prawdziwą universitas, zwracam się do Jego Magnificencji z prośbą o podjęcie działań zmierzających do objęcia szczepieniem nie tylko nauczycieli akademickich, lecz także pozostałych pracowników, a następnie także studentów i doktorantów.

Z wyrazami szacunku
prof. dr hab. Katarzyna Dudka
Rzecznik Praw Akademickich UMCS

    Komunikaty

    Data dodania
    27 stycznia 2021