Badania okresowe w czasie epidemii

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BADAŃ OKRESOWYCH

Szanowni Państwo,

W związku ze zgłaszanymi przez Pracowników pytaniami dotyczącymi otrzymywanych drogą elektroniczną powiadomień o upływie terminu ważności badań okresowych Centrum Kadrowo-Płacowe uprzejmie informuje, że powyższe informacje generowane są automatycznie przez System SAP, celem przypomnienia o obowiązku Pracodawcy wydania skierowania na badania okresowe, a Pracownikowi o obowiązku wykonania badań okresowych w terminie nie dłuższym niż 60 dni od odwołania stanu epidemii.

Jednocześnie Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS - przypomina, że w związku z trwającym od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. 2020, poz. 568) nowelizującą ustawę z dnia 2 marca 2020 r., obowiązek wykonywania badań lekarskich okresowych został czasowo zawieszony.
Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność przez okres 60 dni liczonych od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego, o czym Państwa powiadomimy.

DYREKTOR

Centrum Kadrowo-Płacowego
mgr Agnieszka Krukowska

    Komunikaty

    Data dodania
    25 sierpnia 2020