Komunikat ws. jakości wody na Pływalni CKF 08.09.2020

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdania nr 498/09/2020/F/1, 498/09/2020/F/2 i 498/09/2020/M/1 i 498/09/2020/M/3 z dnia 08.09.2020 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    24 września 2020