Komunikat ws. jakości wody na pływalni CKF

Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje, że na podstawie sprawozdań nr 4121/05/2018/F/1, 4121/05/2018/F/2, 4121/05/2018/M/1, 4121/05/2018/M/2, 4121/05/2018/M/3, 4121/05/2018/M/4, 4121/05/2018/M/5, 4121/05/2018/M/6 z dnia 12.06.2018 i 18.06.2018 z wyników badań wody basenowej przedstawionych przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS w Legionowie, woda na pływalni CKF spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 9.XI.2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015 r. , poz. 2016).

    Aktualności

    Data dodania
    19 czerwca 2018