Komunikat w sprawie IOS

W nawiązaniu do par. 7 Regulaminu studiów na UMCS (Uchwała Nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie regulaminu studiów) w sprawie Indywidualnej Organizacji Studiów przypominam, iż wyrażenie zgody na ww. tryb nie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na 50-procentową nieobecność na zajęciach dydaktycznych.

Zgodnie z par. 7 ust. 3 zd. 2 Regulaminu studiów „uzyskanie zgody na indywidualną organizację studiów nie zwalnia z obowiązku uczęszczania w zajęciach”. W związku z powyższym to Prowadzący zajęcia określają sposób realizacji zajęć i uzyskania efektów uczenia się w danym przedmiocie. Jeżeli Prowadzący uznają, że efekty uczenia się można uzyskać tylko poprzez pełną frekwencję, wówczas wpisują to w harmonogramie Indywidulanej Organizacji Studiów w rubryce Sposób realizacji jako 100 proc. frekwencja. Jeżeli Prowadzący dopuszczają inne rozwiązanie, np. dwie-trzy-więcej nieobecności na zajęciach to także zaznaczają to w ww. rubryce.

UWAGA. ZMIANA OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU:

Dwoma wyjątkami od ww. zasady obowiązku udziału w zajęciach dydaktycznych Studentów studiów stacjonarnych z Indywidualną Organizacją Studiów są przypadki bycia w ciąży i bycia rodzicami. Tacy Studenci nie mają obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne aż do czasu ukończenia studiów.

Jednocześnie informuję, że Studenci są zobligowani do zebrania podpisów Prowadzących (w tym określenia terminu i sposobu realizacji Indywidualnej Organizacji Studiów) do 31 października lub w ciągu pierwszego miesiąca w semestrze letnim. Tylko w uzasadnionych sytuacjach losowych Student może aplikować o Indywidualną Organizację Studiów po ww. terminach.

    Aktualności

    Data dodania
    14 października 2019