Komunikat Kwestury UMCS w sprawie rozliczania zaliczek i podróży służbowych

Kwestura UMCS uprzejmie przypomina, iż „Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia kosztów wyjazdu służbowego krajowego/zagranicznego w terminie 14 dni od zakończenia podróży“.

Kwestura UMCS uprzejmie przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 30.11.2006 r., Dz.U. Nr 227, poz. 1661, obowiązującego od dnia 1.01.2007 r., „Pracownik zobowiązany jest do rozliczenia kosztów wyjazdu służbowego krajowego/zagranicznego w terminie 14 dni od zakończenia podróży“.

Przypominamy także o konieczności rozliczenia zaliczek pobranych w 2013 r. 

W związku z Zarządzeniem nr 106/2013 JM Rektora UMCS z dnia 20 listopada 2013 r. dotyczącym funkcjonowania Uniwersytetu w okresie świątecznym, prosimy o dokonanie stosownych rozliczeń odbytych delegacji i pobranych zaliczek do dnia 13.12.2013 r.

    Aktualności

    Data dodania
    4 grudnia 2013