Komunikat Dziekana - obostrzenia sanitarne

Lublin, dn. 9 kwietnia 2021 roku

Komunikat Dziekana

dotyczący wprowadzenia obostrzeń sanitarnych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa

w dniach od 10 kwietnia do 18 kwietnia 2021 r. 

w związku z rekomendacją Uczelnianego Zespołu ds. zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 informuję, że od dnia 10 kwietnia do dnia 18 kwietnia 2021 r. zajęcia dydaktyczne realizowane na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa mogą być prowadzone tylko w formie zdalnej.

Jednocześnie w okresie obowiązywania obostrzeń, w celu zachowania dystansu społecznego zostaje utrzymany zakaz jednoczesnego przebywania w gabinetach pracowniczych więcej niż jednej osoby.

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    9 kwietnia 2021