Komunikat dotyczący karnetów i formularz

        Centrum Kultury Fizycznej UMCS informuje o formach odrobienia zajęć z karnetów, które nie odbyły się z powodu epidemii SARS-CoV-2 (

1. KARNETY REKREACYJNE:

a) przeniesienie karnetu na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w ilości 16 jednostek bez konieczności dopłaty w formacie 1x w tygodniu o określonej godzinie

2. KARNETY NAUK PŁYWANIA:

a) przeniesienie karnetu na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w ilości 12 jednostek bez konieczności dopłaty.

3. KARNETY MIESIĘCZNE I SEMESTRALNE SPINNING I AQUA FITNESS:

a) przeniesienie karnetu na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w ilości 12 jednostek jednego dnia w tygodniu dla karnetów semestralnych i 4 jednostek jednego dnia w tygodniu dla karnetów miesięcznych bez konieczności dopłaty. Posiadacze karnetów 2 x w tygodniu mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dwa dni w ciągu tygodnia, jak w ubiegłych semestrach.

4. FORMULARZ WYBORU WARIANTU:

Formularz należy wypełnić i dostarczyć do recepcji CKF lub przesłać skanem na adres mailowy: ckf@umcs.pl lub wypełnić osobiście w recepcji CKF. 

 

Formularz w załączeniu: