Komunikat dotyczący karnetów i formularz

FORMY ODROBIENIA ZAJĘĆ Z KARNETÓW, KTÓRE NIE ODBYŁY SIĘ
Z POWODU EPIDEMII SARS-CoV-2:

1. KARNETY REKREACYJNE:

a) realizacja karnetu w formie wejść jednorazowych na pływalnię w ilości 13 jednostek w okresie lipiec – wrzesień 2020 o dowolnej godzinie i dniu w godzinach otwarcia pływalni;

b) przeniesienie karnetu na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w ilości 16 jednostek bez konieczności dopłaty w formacie 1x w tygodniu o określonej godzinie

2. KARNETY NAUK PŁYWANIA:

a) przeniesienie karnetu na semestr zimowy lub semestr letni roku akademickiego 2020/2021 w ilości 12 jednostek bez konieczności dopłaty.

3. FORMULARZ WYBORU WARIANTU:

Formularz należy wypełnić i dostarczyć do recepcji CKF lub przesłać skanem na adres mailowy: ckf@umcs.pl lub wypełnić osobiście w recepcji CKF.

 

FORMULARZ: