Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS

Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS.

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS, Biuro Płac uprzejmie informuje, że z dniem 4 marca 2014 roku weszło w życie Zarządzenie Nr 14/2014 Rektora UMCS w Lublinie w sprawie zasad sporządzania, zawierania i rejestracji umów cywilnoprawnych.

W związku z powyższym w przypadku zawierania umów cywilnoprawnych prosimy o stosowanie nowych wzorów druków, stanowiących integralną część ww. Zarządzenia Rektora.

Wzory druków dostępne są na stronie internetowej Centrum Kadrowo-Płacowego w zakładce: Pracownik -> Informacje kadrowe -> Druki płacowe.

Pełna treść komunikatu [PDF]

Mgr Agnieszka Krukowska
Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego

    Aktualności