Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego - 9.12.13 r.

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że w dniu 22 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolonień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.)

Centrum Kadrowo-Płacowe informuje, że w dniu 22 listopada 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolonień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.), dostępne na stronie internetowej Centrum Kadrowo-Płacowego w zakładce Wzory druków.

Jednocześnie przypominamy o konieczności bezzwłocznego dostarczania zaświadczeń lekarskich do bezpośrednich przełożonych/kierowników w celu odnotowania nieobecności pracownika na liście obecności. Następnie zaświadczenia opatrzone datą wpływu i parafą osoby przyjmującej powinny niezwłocznie zostać przekazane do Biura Kadr w celu zarejestrowania w systemie SAP i naliczenia wypłaty.

W sytuacji braku możliwości bezzwłocznego dostarczenia zaświadczenia lekarskiego należy telefonicznie przekazać informację o nieobecności do bezpośredniego przełożonego.

Pełna treść komunikatu [PDF]

    Aktualności

    Data dodania
    9 grudnia 2013