Komitet Naukowy Konferencji

PRZEWODNICZY

prof. dr hab. Adam Jaworski, Społeczna Akademia Nauk, Łódź

CZŁONKOWIE:

prof. dr hab. Wiesław Barabasz, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
dr hab. Mieczysław Kazimierz Błaszczyk, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
dr hab. inż. Maria Chmiel, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
prof. dr hab. Adam Choma, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. inż. Sławomir Ciesielski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
prof. dr hab. inż. Jacek Dach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Hanna Dahm, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr hab. Anna Gajda, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB, Puławy
dr hab. Patrycja Golińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr hab. Urszula Guzik, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki, PAN, Lublin
dr hab. Agnieszka Hanaka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
dr hab. Katarzyna Hupert-Kocurek, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. dr hab. Monika Janczarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, Instytut Genetyki Roślin PAN, Poznań
prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Teresa Korniłłowicz-Kowalska, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
prof. dr hab. Jacek Kozdrój, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
dr hab. Ewa Król, prof. UP., Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
dr hab. Piotr Krupa, prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO, Uniwersytet Opolski
prof. dr hab. Jan Kucharski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
prof. dr hab. Wanda Małek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
prof. dr hab. Stefan Martyniuk, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB Puławy
prof. dr hab. Agnieszka Mrozik, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. Alicja Niewiadomska, prof. UP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
prof. dr hab. Zbigniew Paluszak, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
prof. dr hab. Stanisław Pietr, Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. Nataliya Romanyuk, Ivan Franko National University of L`viv
prof. dr hab. Anna Skorupska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. Ewa Skórzyńska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublinie
prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin
dr hab. Magdalena Szczech, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice
prof. dr hab. Arkadiusz Telesiński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ, Katedra Biochemii, Uniwersytet Śląski, Katowice
dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublinie
prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn