Komisje Wydziałowe

WYDZIAŁOWE KOMISJE, ZESPOŁY
WYDZIAŁOWI PRZEDSTAWICIELE I KOORDYNATORZY

kadencja 2016-2020

 

Wydziałowa Komisja ds. Rozwoju

 1. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
 2. prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 3. prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 4. prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 5. prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
 6. prof. dr hab. Maria Łanczont
 7. prof. dr hab. Jerzy Nawrocki
 8. prof. dr hab. Józef Superson
 9. prof. dr hab. Andrzej Świeca
 10. mgr Leszek Grzechnik
 11. mgr Katarzyna Jaksim

 Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych

 1. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
 2. dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw.
 3. prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 4. prof. dr hab. Józef Superson
 5. dr hab. Jarosław Dawidek, prof. nadzw.
 6. dr hab. Marek Nowosad, prof. nadzw.
 7. dr hab. Jan Rodzik, prof. nadzw.
 8. dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw.
 9. dr inż. Justyna Dresler
 10. mgr Paweł Czubla
 11. mgr Krzysztof Łoboda

 Wydziałowa Komisja ds. Współpracy z Gospodarką

 1. dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw.
 2. dr hab. Sławomir Terpiłowski, prof. nadzw.
 3. dr hab. Waldemar Kociuba, prof. nadzw.
 4. dr hab. Stanisław Chmiel
 5. dr Piotr Barmiński
 6. dr Piotr Demczuk
 7. dr Miłosz Huber
 8. dr Przemysław Mroczek
 9. dr Krzysztof Siwek
 10. mgr Karol Standzikowski
 11. mgr Katarzyna Jaksim
 12. mgr Marta J. Jóźwik

 Wydziałowa Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej

 1. dr hab. Irena A. Pidek, prof. nadzw.
 2. dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw.
 3. dr J. Rodzoś
 4. prof. dr hab. Ryszard Dębicki
 5. prof. dr hab. Maria Łanczont
 6. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw.
 7. dr hab. Wojciech Janicki  
 8. dr hab. Piotr Zagórski
 9. dr hab. Grzegorz Janicki
 10. dr Agnieszka Krzyżewska
 11. dr Małgorzata Telecka
 12. mgr Karol Kowalczyk

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

 1. dr hab. Beata Konopska
 2. prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski
 3. dr hab. Ewa Skowronek, prof. nadzw.
 4. prof. dr hab. Marian Harasimiuk
 5. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. nadzw.
 6. dr Leszek Gawrysiak
 7. dr Jolanta Rodzoś
 8. mgr Beata Zielińska
 9. studentka
 10. student
 11. student
 12. studentka

 Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Geografia"

 1. dr Jolanta Rodzoś
 2. dr hab. Wojciech Zgłobicki, prof. nadzw.
 3. dr hab. Waldemar Kociuba, prof. nadzw.
 4. dr hab. Sebastian Bernat
 5. dr hab. Jacek Chodorowski
 6. dr hab. Wojciech Janicki
 7. dr Przemysław Mroczek
 8. dr Agnieszka Krzyżewska
 9. dr Jan Reder
 10. dr Joanna Sposób
 11. mgr Jakub Kuna
 12. mgr Małgorzata Bis
 13. student
 14. student

 Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Turystyka i rekreacja"

 1. dr hab. Teresa Brzezińska-Wójcik, prof. nadzw.
 2. prof. dr hab. Andrzej Świeca
 3. dr Tomasz Bielecki
 4. dr Krzysztof Kałamucki
 5. dr Renata Kołodyńska-Gawrysiak
 6. dr Renata Krukowska
 7. dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik
 8. dr Anna Orłowska
 9. dr Jolanta Rodzoś
 10. mgr Rober Mazur
 11. mgr Marta Jóźwik
 12. mgr Agnieszka Bartnik
 13. mgr Monika Widz
 14. studentka
 15. studentka

Wydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Gospodarka przestrzenna"

 1. prof. dr hab. Marian Harasimiuk - przewodniczący
 2. dr hab. Waldemar Andrzej Gorzym-Wilkowski
 3. dr hab. Artur Myna
 4. dr Bogusława Baran-Zgłobicka
 5. dr hab. Grzegorz Janicki
 6. dr hab. Sebastian Bernat
 7. dr Dagmara Kociuba
 8. dr inż. arch. Anna Polska - sekretarz
 9. dr inż. arch. Anna Sawicka
 10. dr Paweł Pytka
 11. dr Jolanta Rodzoś
 12. inż. Łukasz Wnuk
 13. inż. Anna Zmysłowska
 14. Natalia Psujek
 15. Dominika Mazur
 16. Żyśko Monka

 Międzywydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku "Geoinformatyka"

 1. dr Leszek Gawrysiak
 2. dr Łukasz Chabudziński
 3. dr Piotr Demczuk
 4. dr Beata Hołub
 5. dr Mirosław Krukowski
 6. studentka
 7. studentka
 8. student

 Międzywydziałowy Zespół Programowy ds. kierunku ”Tourism Management”

 1. dr hab. Anna Dłużewska, prof. nadzw.
 2. dr Jolanta Rodzoś
 3. dr Andrzej Tucki
 4. dr Grzegorz Iwanicki
 5. doktorantka
 6. dr Elżbieta Czapka -Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 7. dr hab. Beata Surmacz - Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Politologii UMCS
 8. dr Łukasz Lewkowicz - Wydział Politologii UMCS
 9. dr Marcin Pomarański - Wydział Politologii UMCS

 Wydziałowy Zespół ds. Promocji i Marketingu

 1. dr hab. Wojciech Janicki
 2. dr Grzegorz Gajek
 3. dr Renata Krukowska
 4. dr Kamila Łucjan
 5. dr Przemysław Mroczek
 6. dr Jakub Kuna
 7. studentka
 8. studentka
 9. studentka

 Przedstawiciel do Rady Biblioteki

     dr hab. Sebastian Bernat


 Koordynator e-learningu

     dr Przemysław Mroczek


 Koordynator Wypraw Polarnych

     dr hab. Piotr Zagórski


 Koordynator ds. Krajowej i Międzynarodowej Mobilności Studentów i Pracowników Naukowych (Koordynator Programów Erasmus+ i MOST)

     dr Agnieszka Krzyżewska


 Koordynator Lubelskiego Festiwalu Nauki

     dr Jakub Kuna


 Koordynatorzy Drzwi Otwartych:

 1. dr Agnieszka Krzyżewska
 2. dr Sylwester Wereski

 Komitet Organicyjny Obchodów Międzynarodowego Dnia Ziemi i Ogólnopolskiego Dnia Geografa w 2018 roku:

 1. dr hab. Paweł Zieliński
 2. dr Kamila Łucjan
 3. dr Andrzej Jakubowski
 4. dr Magdalena Suchora
 5. dr Matra Ziółek
 6. mgr Beata Chabudzińska
 7. mgr Adam Kieliszek
 8. doktorantka
 9. doktorantka
 10. student

Opiekunowie laboratoriów dydaktycznych

Laboratorium analizy wody i powietrza

dr hab. Stanisław Chmiel

Laboratorium analizy skały i gleby

dr hab. Paweł Zieliński