Komisje ds. Oceny Pracowników Naukowo-Dydaktycznych

Zgodnie z Uchwałą Nr 22/XI/2018 Rady Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie z dnia 21 listopada 2018 roku zatwierdzono składy komisji do spraw oceny pracowników naukowo-dydaktycznych w dyscyplinach:

Historia, Archeologia, Nauki o komunikacji i mediach, Nauki o kulturze i religii, Filozofia, Socjologia:

Dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS – przewodniczący;
Prof. dr hab. Grzegorz Jawor
Prof. dr hab. Maria Juda
Prof. dr hab. Andrzej Kokowski
Dr hab. Adam Kopciowski
Dr hab. Anna Zakościelna, prof. UMCS
Dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS

Językoznawstwo, Nauki medyczne:

Prof. dr hab. Anna Pajdzińska – przewodnicząca;
Dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
Dr hab. Anna Krzyżanowska, prof. UMCS
Prof. dr hab. Roman Lewicki
Dr hab. Dorota Piekarczyk
Dr hab. Katarzyna Smyk, prof. UMCS
Prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska
Dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS

Literaturoznawstwo:

Dr hab. Arkadiusz Bagłajewski – przewodniczący;
Dr hab. Agata Brajerska-Mazur
Prof. dr hab. Janusz Golec
Dr hab. Maria Falska, prof. UMCS
Prof. dr hab. Siergiej Kowalow
Dr hab. Andrzej Kowalczyk
Dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS


Ogłoszenie z dn. 30.11.2018.