Komisja ds. zatrudnienia pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Neofilologii

Przewodniczący Komisji:
Dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCo

Członkowie:
Prof. dr hab. Siergiej Kowalow
Dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS
Dr hab. Urszula Terentowicz-Fotyga, prof. UMCS
Dr hab. Anna Maziarczyk
Dr hab. Marek Olejnik
Dr hab. Anna Pastuszka
Dr Justyna Wiśniewska
Dr Piotr Sorbet

Przedstawiciel związków zawodowych
Dr hab. Maria Falska, prof. UMCS