Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Skład komisji

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - przewodnicząca

dr hab. Stanisława Byra, prof. uczelni – wiceprzewodnicząca

dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni - sekretarz

dr hab. Aneta Borkowska, prof. uczelni  - członek

dr hab. Dorota Pankowska, prof. uczelni - członek