Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

KOMISJA DS. ETYKI BADAŃ NAUKOWYCH

Skład komisji

prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - przewodnicząca
dr hab. Stanisława Byra, prof. uczelni – wiceprzewodnicząca
dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni - sekretarz
dr hab. Aneta Borkowska, prof. uczelni  - członek
dr hab. Dorota Pankowska, prof. uczelni - członek