Komisja ds. Aparatury Badawczej Instytutu Nauk Biologicznych

prof. dr hab. Mariusz Gagoś
dr Przemysław Grela
dr hab. Grzegorz Janusz, prof. UMCS
dr hab. Iwona Komaniecka, prof. UMCS
dr Małgorzata Pac-Sosińska
dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga, prof. UMCS
prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska (przewodnicząca)
prof. dr hab. Marek Tchórzewski
dr Piotr Waśko