Powtórzenie wykładu habilitacyjnego dr Magdaleny Michalik-Jeżowskiej

mgr Anna Szlachetka

13.03.2017

Zawiadomienie

 

 

 

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii  UMCS w Lublinie zawiadamia, iż w dniu 05.04.2017 r. o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii przy pl. Marii Curie -Skłodowskiej 4, odbędzie się

powtórzenie wykładu habilitacyjnego

 dr Magdaleny Michalik-Jeżowskiej

 temat rozprawy habilitacyjnej:

 „Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona.”

 

Recenzenci: Prof. dr hab. T. Jacek Filek(UJ) Kraków

                     Prof. dr hab. Jacek Hołówka(UW)Warszawa

                     Dr hab. Andrzej Kapusta(UMCS) Lublin

                     Dr  hab. Ewa Nowak, prof. nadzw.(UAM)Poznań

 

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Instytutu Filozofii.