Kolokwium habilitacyjne dra Konrada Talmonta-Kamińskiego

mgr Anna Szlachetka

24.06.2014

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie zawiadamia, że 2 lipca 2013 r. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii przy pl. Marii Curie -Skłodowskiej 4, odbędzie się
kolokwium habilitacyjne

dra Konrada Talmonta-Kamińskiego

temat rozprawy habilitacyjnej:
„In a Mirror, Darkly. How the Supernatural Reflects Rationality.”

Recenzenci:

  • Ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (KUL) Lublin
  • Dr hab. Bohdan Chwedeńczuk (UW) Warszawa
  • Dr hab. Tomasz Sikora (UJ) Kraków
  • Prof. dr hab. Jan Woleński (UJ) Kraków

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Instytutu Filozofii.