Kolokwium habilitacyjne dr Marzenny Michalik-Jeżowskiej

mgr Anna Szlachetka

14.11.2014

Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii  UMCS w Lublinie zawiadamia, że 10.12.2014r. o godz. 12:00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Filozofii i Socjologii przy pl. Marii Curie -Skłodowskiej 4, odbędzie się

kolokwium habilitacyjne

 dr Magdaleny Michalik-Jeżowskiej

 temat rozprawy habilitacyjnej:

 „Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona.”

 

 Recenzenci:

  •   Prof. dr hab. T. Jacek Filek(UJ) Kraków
  •   Prof. dr hab. Jacek Hołówka(UW)Warszawa
  •   Dr hab. Andrzej Kapusta(UMCS) Lublin
  •   Dr  hab. Ewa Nowak, prof. nadzw.(UAM)Poznań

 

Praca do wglądu znajduje się w bibliotece Instytutu Filozofii.