Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Plac Litewski 3
20-080 Lublin

Kontakt: 
dalekiwschod@poczta.umcs.lublin.pl 

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Agata Ziętek prof. nadzw.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/056/2013

    Autor
    Anna Nieoczym