Koło Sympatyków Dalekiego Wschodu

Siedziba Organizacji: 
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt: 
ksdw@mail.umcs.pl
Facebook
Instagram

Opiekun merytoryczny:
dr hab. Agata Ziętek prof. UMCS.

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/056/2013