Koło Prawa Gospodarczego

Cele:

  • prowadzenie badań w zakresie prawa gospodarczego i pojęcia wolnego rynku w naukach prawnych, ekonomicznych i społecznych,
  • poszerzanie i popularyzowanie wśród studentów wiedzy o naukach i doktrynach związanych z prawem gospodarczym i wolnym rynkiem,
  • badanie historii doktryn politycznych, ekonomicznych i prawnych zajmujących się prawem gospodarczym i wolnym rynkiem,
  • analiza prawa finansowego i gospodarczego pod kątem nauk prawnych i ekonomicznych,
  • samokształcenie członków Koła,
  • aktywizowanie i integrowanie środowiska studenckiego,
  • promocja kierunków studiów zajmujących się badaniem prawa gospodarczego i działania rynku w naukach prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Siedziba organizacji: 
Wydział Prawa i Administracji UMCS
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

Kontakt: 
duedhel@wp.pl 

Opiekun prof. dr hab. Marian Zdyb

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/089/2013