Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha

Siedziba Organizacji:
Wydział Artystyczny UMCS 
Al. Kraśnicka 2b sala 31 
20-718 Lublin

Kontakt:
kolo.frakcjasucha@gmail.com
Facebook

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/086/2013

    Autor
    Anna Nieoczym