Koło Naukowo-Artystyczne Frakcja Sucha

Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne „Frakcja Sucha” jest samorządną organizacją studencką o charakterze artystycznym, naukowym i samokształcącym. Głównym celem koła jest stworzenie środowiska rozwijającego zainteresowania naukowe i artystyczne z zakresu sztuk plastycznych poprzez podejmowanie działań artystycznych. Działania te pozwalają na poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z technik oraz technologii warsztatu artystycznego. Aktywizacja studentów, poprzez ukazanie im możliwości wypromowania własnej twórczości, pozwala również na integracje środowiska akademickiego. Cele koła realizowane są poprzez organizowanie różnorodnych działań artystycznych, wystaw, plenerów oraz spotkań szkoleniowych w postaci warsztatów graficznych. Dodatkowo organizowane są wyjazdy zagraniczne, dzięki którym studenci zdobywają praktyczną wiedzę, poznają inną kulturę oraz mają możliwość wymiany doświadczeń.

W ramach grupowego zadania została przygotowana animacja pt. „KONIEC”, która została wyróżniona 6. nagrodami publiczności na festiwalu filmów krótkometrażowych Splat!FilmFest w 2018 roku. Animacja została wykonana poklatkowo z wykorzystaniem graficznej techniki-monotypii. Innym przykładem grupowej współpracy jest wykonany drzeworyt barwny, który zakwalifikował się na X. Studenckie Biennale w Poznaniu. Dzięki autorskim projektom i pozyskanym grantom studenci w ciągu kilku ostatnich lat zrealizowali wiele wystaw, warsztatów oraz stanowili nieocenioną pomoc w wydarzeniach kulturalnych. Brali udział m.in. w warsztatach graficznych w Szwecji oraz organizowali wystawę we Lwowie oraz we Włoszech. Godnie reprezentowali uczelnie na konkursach graficznych w kraju i zagranicą. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego na Wydziale Artystycznym UMCS pod opieką dr hab. Alicji Snoch-Pawłowskiej, zostały zrealizowane wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe konkursy graficzne, na które zakwalifikowali się członkowie koła. Projekt został podsumowany wystawą zbiorową pod tytułem „Najlepsi z najlepszych! 3.0”. Dało to możliwość promowania nie tylko polskiej sztuki, ale i uczelni na międzynarodową skalę.

e-mail organizacji: kolo.frakcjasucha@gmail.com

andrzej.mosio@poczta.umcs.lublin.pl

opiekunowie: dr Andrzej Mosio, w zastępstwie- mgr Karol Pomykała

adres siedziby: al. Kraśnicka 2b sala 31, 20-718 Lublin