Koło Naukowo- Artystyczne "Folia"

Członkowie Koła Naukowo-Artystycznego „Folia” zajmują się różnymi projektami, m.in. opracowywaniem logo i katalogów dla różnych kół studenckich oraz różnych wydarzeń. Studenci należący do koła przygotowali m.in. katalog „Made in China Made in Lublin” oraz „Venus”, które obejmowały przygotowanie sesji zdjęciowej, poprawnego zarządzania kolorem w druku. Studenci musieli nauczyć się pracować z wykorzystaniem nowych technik komunikacji stosowanych w firmach preferujących pracę zdalną. Etapy projektowe miały na celu naukę podejmowania wspólnych decyzji i weryfikację pomysłów.

Część grupy podjęła próbę współpracy z panem Paul Agbetile nad oprawą graficzną dla serwisu internetowego. Kontakty i ich pracę monitorował osobiście opiekun koła. Wszyscy podpisali umowę poufności (non-disclosure agreement), dlatego nie można zdradzać szczegółów  projektu. Praca nad tak dużym zleceniem pozytywnie wpłynęła na rozwój studentów. Mieli bezpośredni kontakt z klientem anglojęzycznym.

Studenci koła sami zorganizowali dwa wyjazdy plenerowe do Zawieprzyc. Aby opłacić pobyt przeprowadzili płatne warsztaty z zakresu sztuk plastycznych w jednej z lubelskich szkół. W ramach promocji wykonali ulotki i plakaty informujące o zakresie działań. Prowadzili samodzielne rozmowy z dyrekcjami szkół przedstawiając swoją ofertę w profesjonalny sposób. Część z członków grupy mogła się sprawdzić w roli przyszłych nauczycieli.

W okresie działania koła odbyły się spotkania z Emilem Gawinem, motion designerem, koordynatorem portalu MotionFreaks.pl, influencer Adobe, który jest jedną z kilku osób w Polsce związaną z firmą Adobe na tym stanowisku. Spotkanie miało na celu zachęcenie studentów do autopromocji oraz nawiązanie współpracy przy portalu Motionfreaks.

Na jednym z plenerów koła pojawił się Szymon Mandziarz z firmy Made in Ote. Przedstawił studentom ścieżkę samorozwoju zawodowego w czasie studiów i po ich ukończeniu na przykładzie rozwoju własnej firmy. Made in Ote zajmuje się produkcją materiałów wideo oraz projektowaniem graficznym.

Studenci koła zorganizowali także wystawy i konkursy np. w ramach festiwalu sztuki w Chełmie.

Ogólnym założeniem koła jest tworzenie sieci osób, które darzą się sympatią i zaufaniem, a w przyszłości mogą pomóc nowym członkom oraz absolwentom w znalezieniu pracy lub uzupełnieniu wiedzy praktycznej. Każda grupa przekazuje informacje i wiedzę zdobytą przez okres swojego uczestniczenia w Kole jego nowym członkom.

 

e-mail organizacji: kolo.folia2016@gmail.com

jacek.wierzchos@poczta.umcs.lublin.pl

opiekun: mgr Jacek Wierzchoś

adres siedziby: al. Kraśnicka 2b, pok. 119, 20-718 Lublin