Koło Naukowo- Artystyczne "Folia"

Siedziba:
Wydział Artystyczny UMCS
Al. Kraśnicka 2b pok. 119 
20-718 Lublin

Kontakt:
kolo.folia2016@gmail.com 

Opiekun naukowy: 
dr szt. Jacek Wierzchoś

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/133/2016