Koło Naukowe Studentów Kierunku Lingwistyka Stosowana

Kolo Naukowe Studentow Lingwistyki Stosowanej dziala na płaszczyznie naukowo-organizacyjnej. Czlonkowie Koła aktywnie udzielają się w różnych wydarzeniach o charakterze kulturowym, edukacyjnym oraz promocyjnym. Co roku Koło zdobywa granty Biura Promocji UMCS, Dziekana WH, samorządu studentów UMCS, które realizowane są we współpracy ze szkołami partnerskimi UMCS, nie tylko z województwa lubelskiego. W ramach współpracy z Biurem Promocji członkowie Koła odwiedzają szkoły partnerskie, realizując programy edukacyjno-promocyjne. Koło zorganizowało również naukową konferencję studencką. Co roku organizowane jest spotkanie bożonarodzeniowe studentów i pracowników lingwistyki stosowanej.

Siedziba Organizacji:
Wydział Humanistyczny UMCS
ul. Sowińskiego 17
20-031 Lublin

Opiekun:
dr Agnieszka Potyrańska

Koło wpisane do Rejestru Organizacji pod numerem OU/116/2016